Statens folkhälsoinstitut

Ett friskare Sverige – 15-21 oktober 2012

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 09:18 CET

Statens folkhälsoinstitut har på nytt fått regeringens uppdrag att samordna en uppmärksamhetsvecka kring goda matvanor och fysisk aktivitet – Ett friskare Sverige. 2012 genomförs satsningen under en höstvecka, 15-21 oktober.

Goda matvanor och fysisk aktivitet är förutsättningar för en god hälsa och betydelsefulla för vårt välbefinnande.

– Med uppmärksamhetsveckan ”Ett friskare Sverige” vill vi sprida inspiration och kunskap för att äta bra och röra på sig. Vi vill öka möjligheten till människors hälsosamma val genom att uppmärksamma konkreta exempel från hela landet, säger Eva Söderberg, projektledare.

En mängd olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå kan delta med aktiviteter under veckan 15-21 oktober. Ett friskare Sverige 2012 bygger till stor del på det som genomfördes under 2011 års uppmärksamhetsvecka. Då genomfördes mer än 3 000 olika aktiviteter över hela landet.

I en utvärdering framkom önskemål från flera aktörer och arrangörer att veckan bör infalla på hösten istället för på våren som tidigare år. Bland annat för att bättre kunna presentera sin ordinarie verksamhet i samband med uppmärksamhetsveckan. Flera aktörer har också framfört att de behöver lång framförhållning för att kunna delta.

– Efter att ha tagit in synpunkter från flera aktörer kring vilken höstvecka som är bäst lämpad har vi valt vecka 42, 15–21 oktober 2012, säger Eva Söderberg, projektledare.

Under veckan genomförs även en inarbetad temadag, Måltidens dag, vilket ger bättre förutsättningar att lyfta aktiviteter kring goda matvanor än tidigare år.

Ett friskare Sverige har tre särskilt uttalade syften

  • att öka kunskapen och medvetenheten om goda matvanor och fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan
  • att uppmärksamma sociala skillnader i hälsa och nå grupper med störst behov
  • och särskilt uppmärksamma personer med intellektuell funktionsnedsättning.

För mer information:
www.fhi.se/ettfriskaresverige

För ytterligare information:
Eva Söderberg, projektledare, 063-19 97 37, e-post: eva.soderberg@fhi.se
Presstjänsten nås på 063-19 96 52