Utbildningsdepartementet

Ett glädjande trendbrott inom förskolan

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 14:04 CEST

Idag visar statistik från Skolverket att personaltätheten ökar och barngrupperna i förskolan minskar. Hösten 2005 gick det 5,2 barn per heltidsanställd i förskolan, jämfört med 5,4 året innan. Det är den högsta personaltäthet som uppmätts sedan 1994.- Det är ett tydligt trendbrott att barngrupperna som legat still länge nu minskar. Det är oerhört glädjande att kommunerna tar chansen att minska barngrupperna i takt med att personaltätheten ökar. Minskade barngrupper är det önskemål jag hör oftast när jag träffar föräldrar och personal på landets förskolor, säger förskoleminister Lena Hallengren.

Samtidigt som personaltätheten ökat har grupperna blivit mindre. Hösten 2005 hade en genomsnittlig barngrupp 17,0 barn, en minskning från 17,2 hösten 2004. Det är 2000-talets hittills minsta barngrupper.
Förbättringarna beror sannolikt på det statsbidrag som utgick till kommunerna med början 2005 i syfte att öka personaltätheten. En miljard kronor betalades ut 2005 och från och med i år får kommunerna två miljarder kronor som är öronmärkta till mer personal i förskolan.

Skolverkets pressmeddelande och mer information om det riktade statsbidraget till landets kommuner finns på www.skolverket.se


Kontakt:
Erika Ullberg
Pressekreterare hos Lena Hallengren
08-405 28 15
070-328 88 48