Migra förlag

Ett glas rött om da'n – 18 röster om alkohol

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2013 22:50 CET

Ett glas rött om da’n
18 röster om alkohol

Nästan 200 bidrag fick Nordiska museet in när de bad människor skriva och berätta om sitt förhållande till alkohol. Insamlingen skedde år 2008 i samarbete med Stockholms universitet och Vin & Sprithistoriska Museet.
Arton av dessa texter har nu valts ut till boken Ett glas rött om da’n. De utgör tillsammans en spännande läsning, där alkoholen visserligen tar väldigt mycket plats, men där även livsberättelserna runt omkring den växer fram. Vardag och fest, med eller utan alkohol. Vi får träffa unga och äldre, kvinnor och män, stadsbor och landsbygdsbor, människor med erfarenhet från andra länder och kulturer. För en del har alkoholen gett mest dåliga erfarenheter och för andra står den för det där lilla extra i tillvaron.
Liv i Sverige, som ger ut boken tillsammans med Migra förlag, tar inte någon alkoholpolitisk ställning, utan vi bjuder på god läsning av ovanlig sort, där våra skribenter delar med sig av sina liv, utifrån temat alkohol. Boken innehåller också docent Maria Abrahamsons (vid Stockholms universitet) resumé över vad hon har kunnat utläsa av det insamlade materialet.

Migra förlag: www.migra.nu