Södra Skogsägarna

Ett gott 2006 för Södra - stormig men stark inledning på 2007

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 09:26 CET

Resultaträkning, MSEK 2006 2005
Nettoomsättning 15 891 15 935
Rörelseresultat 1 551 829
Resultat efter finansnetto 1 544 854
Avkastning på sysselsatt kapital, % 14 9


2006 präglades av en återgång till mer normala förhållanden efter
hanteringen av det virke som stormfälldes av Gudrun. Jämfört med
föregående år blev omsättningen oförändrat 15,9 miljarder kronor
samtidigt som resultatet efter finansnetto steg med 81 procent till
1 544 MSEK.

Även 2007 har börjat starkt för Södra. Liksom 2006 är marknaderna
stabila för både sågade trävaror, massa och interiörprodukter. Året
inleddes dock med en ny storm som fällde nära 6 miljoner kubikmeter
skog för Södras medlemmar.

En stabil massamarknad gynnade affärsområdet Södra Cell.
Världsmarknadspriset på långfibrig blekt barrmassa steg under året
från 600 dollar per ton till 730 dollar. Samtidigt
förstärktes kronan mot dollarn vilket dämpade en del av den positiva
effekten av massaprisuppgången. Södra Cells omsättning uppgick till
9 028 MSEK (8 125). Rörelseresultatet blev 1 331 MSEK (708).

Marknaden för sågade trävaror präglades av en bristsituation inom
vissa sortiment, pådrivet av en god trävarukonsumtion i Europa.
Efterfrågan i USA avmattades. Affärsområdet
Södra Timber nådde sitt bästa resultat någonsin: ett rörelseresultat
på 270 MSEK (156). Affärsområdets omsättning blev 3 074 MSEK (2 781).

Även marknaden för interiörträprodukter utvecklades starkt.
Affärsområdet Gapro tyngdes dock av en mycket ansträngd situation för
råvaruanskaffningen med ett tryck uppåt på råvarupriserna.
Omsättningen för Gapro ökade till 727 MSEK (554). Rörelseresultatet
sjönk till 13 MSEK (27).

Södra Skogs omsättning minskade till 7 427 MSEK (9 142), som en följd
av lägre leveranser än under stormåret 2005. Rörelseresultatet var 50
MSEK (54)

Södra Skogsenergi, som bedriver handel med skogsbränsle, ökade sin
omsättning till 340 MSEK (327). Rörelseresultatet blev 5 MSEK (9).

Under året fullbordade Södra sitt investeringsprogram i nya
elturbiner vid de tre svenska massabruken. Den totala kostnaden
uppgår till 600 MSEK. Därmed producerar Södra mer el än vad företaget
förbrukar och är nettosäljare av el.

Frågor besvaras av:
Koncernchef Leif Brodén, 070-558 94 26
Ekonomidirektör Mikael Staffas, 070-511 64 97
Informationsdirektör Per Braconier, 070-534 51 66

Hela rapporten med kommentarer finner du nedan.

http://hugin.info/136266/R/1104148/198196.pdf