Huddinge kommun

Ett hållbart Huddinge – invånarna tycker till

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 15:24 CET

Ett hundra Huddingebor spelar en stor roll för ”Ett hållbart Huddinge”.
De deltar i den stora invånardialogen 20 november.
Deras synpunkter vägs sedan i den nya översiktsplanen (ÖP) som Huddinge arbetar med.


– Syftet med dialogen är att få in synpunkter från invånare som sen ska prägla de prioriteringar och insatser som Huddinge kommun vidtar i sitt kommande arbete med hållbar utveckling och samhällsplanering,. Säger Marcel Moritz, utvecklingsledare

”Ett hållbart Huddinge” handlar om att utveckla Huddinge kommun på ett hållbart sätt på längre sikt än budgetår och över flera mandatperioder. 
Själva idén med arbetet är att definiera kommunens roll för att bidra till hållbar utveckling lokalt och globalt. Utifrån den kan kommunen vidta de mest effektiva insatserna för sina invånare och dem som i övrigt är verksamma i kommunen exempelvis inom näringsliv och föreningsliv.

– För oss är det viktigt att få in synpunkter från flera olika aktörer när det gäller ”Ett hållbart Huddinge”.

”Ett hållbart Huddinge” består av ett övergripande mål och sju krav som invånare kan ställa på kommunen och andra samhällsaktörer. Kraven innefattar viktiga områden som klimat, energi, biologisk mångfald, hälsa, delaktighet, trygghet, kunskap och näringsliv.

– De krav invånare och verksamma kan ställa utgår från allas våra rättigheter och att det är viktigt att arbetet präglas av ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, säger Jonas Frykman, projektledare för ”Ett hållbart Huddinge”

Inom ramen för ”Ett hållbart Huddinge” sker under hösten och vintern flera utåtriktade aktiviteter rum för att få in ännu fler synpunkter från invånare, föreningsliv, näringsliv, förtroendevalda samt chefer och övriga medarbetare i kommunen.

Dialogen äger rum på Östra gymnasiet lördagen 20 november 10–15.30.

För mer information kontakta:
Jonas Frykman, projektledare 08-535 352 58
Marcel Moritz, utvecklingsledare 08-535 313 78
Daniel Dronjak-Nordqvist, (M) kommunstyrelsens ordförande 08-535 301 57


CA Eriksson
Pressekreterare
08-535 301 78