AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

ETT HÄNDELSERIKT ÅR MED BÖRSINTRODUKTION OCH FORTSATT STARK TILLVÄXT!

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 09:20 CET

2009 I SAMMANDRAG
- AllTele börsintroducerades på NASDAQ OMX Small Cap i juni
- Service Provider avtal tecknat med Telia Mobile Networks
- Förvärv av TV- och bredbandsbolaget Kramnet i Kramfors AB slutfört i november
- Förvärv av IP-telefonikunder och rörelse från MegaPhone AB slutfört i december.
- Den prognos för 2010 som lämnades under december 2009 står fast

2009 I SIFFROR (MKR) HELÅR OKT – DEC
- Nettoomsättning 228,2 (169,3) 62,9 (57,0)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 38,1 (37,5) 15,9 (9,8)
- EBITDA 28,8 (22,2) 6,8 (7,5)
- Rörelseresultat 9,5 (7,2) 2,1 (2,7)
- Engångskostnader avseende börsnotering 3,5 (-) 0,0 (0,0)
- Periodens resultat 5,8 (2,3) 2,2 (1,8)
- Resultat per aktie, kr 0,59 (0,28) 0,22 (0,18)

Rapporten i sin helhet finns www.alltele.se

För ytterligare information kontakta:
Ola Norberg, VD AllTele, 08-517 81 003 eller 0706-66 00 50
Karl Asp, CFO AllTele, Tel 08-517 810 14
Besök även bolagets hemsida, www.alltele.se

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. AllTele utmanar de större aktörerna TeliaSonera, Telenor (Telenor, Bredbandsbolaget, Glocalnet), Tele2 och ComHem med en förmånlig prisbild och hjälper därmed privat- och företagskunder att minska sina kommunikationskostnader. AllTele erbjuder en rikstäckande kommunika-tionslösning för såväl bredband som telefoni. AllTeles telefonierbjudande kan fås både som modern och billig IP-telefoni och traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredbandtjänsten tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL. AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göte-borg, Linköping, Kramfors, Luleå, Umeå, Vilhelmina och Östersund.
Mer information om AllTele och vårt erbjudande finns på www.alltele.se