Stiftelsen Hållbart Samhälle

Ett klimatåterbäringstillägg skall göra Sverige fossilbränslefritt och blomstrande senast år 2050

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 12:22 CEST


Till Klimatriksdagen 2014 lägger The Swedish Sustainable Economy Foundation en motion på införandet av ett klimatåterbäringstillägg på användning av fossilbränslen. Det kommer att kosta att införa fossilt kol i ekonomin. Klimatåterbäringstillägget, i likhet med trängselskatten, höjs ju mer fossilbränslen (fossilt kol) som köps in, direkt eller indirekt. Pengarna återbetalas till medborgarna via skattekontot och säkerställer att köpkraften bibehålls.

Säger styrelseordförande Bo Bergman: DN-artikeln den 10 maj där 23 forskare från universitet och högskolor tillsammans föreslår ett ”utsläppsmoratorium”, där inga politiska beslut får tas som ökar utsläppen av växthusgaser, understryker allvaret ändra kurs för att rädda miljön.Uppropet har dock fått kritik för att det innebär en politisk detaljstyrning av ekonomin. Stiftelsens förslag innebär att produkter och tjänster som är skadliga för miljön blir dyrare, medan hållbara (ekologiska) lösningar blir billigare. Marknaden kan lösa problemen på ett effektivt sätt bara den får rätt förutsättningar.

Stiftelsen inbjuder intresserade till ett gratis webinarium,klockan 1930 den 27 maj, där motionen och den föreslagna ekonomiska styrmekanismenförklaras närmare.

Anmälning och mer information finns på Stiftelsens hemsida.

Anmälan: Följ länken här.

Hemsida: http://tssef.se

För mer information: Motionen  http://tssef.se/?p=732

Webinar:http://tssef.se/?p=743

Klimatriksdagen: http://klimatriksdag2014.se/

Kontakt: Ordförande Bo Bergman 073 218 81 77


The Swedish Sustainable Economy Foundation, established in 1995,  develops and promotes systemic approaches and solutions to the challenge of developing society in a sustainable way mainly in the areas of ecology, economy and work. The Foundation takes a non-political, holistic approach to promoting these solutions through research and development, education, spread of information and various cooperation projects, including humanitarian initiatives.

Stiftelsen Hållbart Samhälle , grundades 1995 för att utveckla  och främja systematiska metoder och lösningar för utmaningen att utveckla samhället på ett hållbart sätt. Uppdraget för stiftelsen är att främja utvecklingen av förutsättningar för hållbarhet – ren luft och vatten - genom tillämpning av finansiella instrument på nationell nivå och spridning av makroekonomiska systemlösningar.

Stiftelsen tar en icke-politisk, helhetssyn för att främja dessa lösningar genom forskning och utveckling, utbildning, spridning av information och olika samarbetsprojekt, bland annat humanitära insatser.