Huddinge kommun

Ett kulturpolitiskt program för Huddinges framtid

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 16:02 CEST

Nya mötesplatser och interkulturellt arbete i en interkulturell kommun, är några nycklar i det nya kulturpolitiska program Huddinge tagit beslut om.
- Vi tog initiativ till ett kulturpolitiskt program för att Huddinge behöver en gemensam vision och riktning inom kulturarbetet.

Huddinge kommuns vision är Delaktighet och profilen är Kunskap berikar Det nya kulturpolitiska programmet följer de linjerna och togs fram under 2007-08 med ett mycket brett arbete, där 24 remissinstanser sagt vad de tycker om kulturlivets utveckling i kommunen med sikte på 2020.

"Kultur när en nyckel till identitet, samexistens, demokrati och utveckling", slår programmet fast redan i början.
- Programmet sätter ord på den utveckling vi vill se. Det ger en vision för kulturlivet i Huddinge. Genom att vara interkulturella, annorlunda och smarta kan vi alla gemensamt arbeta för att bli en attraktiv kulturkommun, säger Malin Danielsson (FP), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Det interkulturella kulturlivet tarfasta på möten som ger medvetenhet och insikt om varandras kulturella bakgrund, för att öka förståelse och tolerans. Rent konkret kan det ta sig uttryck i tankesmedjor för gränsöverskridande samarbete. Vid om- och nybyggnation av allmänna lokaler ska även kulturens behov vägas in.

Det ska också finnas en plan för att Huddinge ska bli en attraktiv etableringsort för företag inom kulturella näringar. Redan idag är nyföretagandet starkt i kommunen.

För mer information kontakta
Malin Danielsson (FP), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden,
08- 535 301 83

CA Eriksson, Pressekreterare, Informationsavdelningen
08-535 301 78, ca.eriksson@huddinge.se