Folkpartiet Liberalerna Västra Götalandsregionen

Ett kundvänligare Västtrafik

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 10:46 CEST

Pressmeddelande
Ett kundvänligare Västtrafik!
2010-09-02

- Folkpartiet vill skapa en mer kundvänlig kollektivtrafik. Vi vill helt enkelt att Västtrafik blir bättre på att sätta kunden i centrum, kommenterar Folkpartiets Rosie Rothstein, ledamot i Regionutvecklingsnämnden, partiets program för hur Västtrafik ska utvecklas under den kommande mandatperioden som presenteras idag.

Folkpartiet Liberalerna presenterar idag ett program för hur Folkpartiet vill utveckla Västtrafik och kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen under den kommande mandatperioden. I programmet läggs tonvikten på passagerarnas upplevelse av kollektivtrafiken, men stort fokus ges också till Västtrafiks centrala roll för att bidra till tillväxt i regionen.

- Vi vill verka för att alla kommuner i regionen ska kunna öka sin befolkning. Då måste vi få en tillgänglig kollektivtrafik för alla. Västtrafik ska bli bättre på att konkurrera med bilen, bland annat genom att öka kapaciteten och turtätheten då behoven är som störst, fortsätter Rosie Rothstein.

I programmet lyfter Folkpartiet upp en rad förslag på förändringar som innebär förenklingar för resenärerna. Partiet pekar bland annat på behovet av ett förenklat och enhetligt prissystem i hela regionen, där möjligheterna att använda mobiltelefon och betalkort är centrala delar. Folkpartiet vill också införa kopplingar mellan resande och regionverksamhet.

- Jag har länge önskat att kallelsen till sjukvården ska kunna gälla som biljett med kollektivtrafiken och det känns därför mycket bra att vi i Folkpartiet nu valt att driva denna fråga. Detta, tillsammans med ett kulturkort, kommer att göra regionens verksamheter mer tillgängliga för alla. Samtidigt blir kollektivtrafiken ett mer attraktivt alternativ till bilen, säger Birgitta Adolfsson, ledamot i regionens ägarråd.

- Det är ett mycket ambitiöst program för Västtrafik som Folkpartiet har tagit fram med många bra förslag. För oss är det viktigt med fortsatta satsningar på punktlighet och hög kvalitet. Detta är enligt oss ett måste för att Västtrafik ska kunna uppnå målet med ett fördubblat resande till 2020, säger Lennart Olsson, Folkpartiets representant i Västtrafiks styrelse.


För mer information besök
www.folkpartiet.se/vgregion

Kommentarer
Rosie Rothstein, rosie.rothstein@spray.se, 070-6931281
Birgitta Adolfsson, birgitta.adolfsson@liberal.se, 0702-333511
Lennart Olsson, lennart.olsson@liberal.se

Kontakt:
Pär Lundqvist, Kampanjsamordnare
par.lundqvist@liberal.se
076-148 91 19

Tillhörande dokument och filer:
program-vasttrafik-2011-2014.pdf

Folkpartiet var starkt pådrivande för att bilda Västra Götalandsregionen. Under dessa år har Folkpartiet funnits med i regionens ledning, haft ansvar för flera av de viktigaste frågorna och kunnat påverka alla väsentliga beslut. Vi vill fortsätta utveckla Västra Götaland till en av Europas bästa regioner att leva och verka i. Vi vill utveckla en hälso- och sjukvård kännetecknad av valfrihet och patientfokus. Vi vill utveckla regionen tillsammans med människors engagemang och intresse av att utveckla sina idéer, sig själva och det samhälle de lever i.