Nordic School of Public Health NHV

Ett litet leende och en bra plats att sitta på förbättrar vårdkvaliteten

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 11:17 CEST

Brita Nordblad, planeringsledare i Primärvården Göteborg har i sitt masterarbete undersökt hur patienter upplever och uppfattar vårdatmosfären vid besök på en rehabiliteringsenhet i primärvård.
Patienter kan få diagnos, behandling och ofta bot för många åkommor. En dimension som dock mindre ofta är tillvaratagen är effekterna av en genomtänkt fysisk miljö.
– Ett respektfullt bemötande i kombination med en genomtänkt vårdmiljö kan beskrivas som en god vårdatmosfär, säger Brita Nordblad.
I analysen av vårdatmosfär har vårdmiljö och bemötande tidigare ingått men Nordblad visar nu att organisationen är en viktig komponent. Organisationen ger förutsättningar i form av riktlinjer för bemötande, utveckling av verksamheten, utbildning av personalen och en genomtänkt fysisk miljö.
– Att bli sedd kan också innebära att man känner sig värdefull, men det kommer inte av sig själv utan måste planeras in i den fysiska miljön och personalen måste göras medveten om hur viktigt det är för patienten att bli sedd. Ett leende eller bara en blick räcker många gånger som en första bekräftelse säger Brita Nordblad.

Ladda ned pdf: www.nhv.se/master

Nordic School of Public Health NHV, utbildar inom folkhälsovetenskap upp till doktorsnivå. Kursutbudet är omfattande och lägger grunden för examinering för diplom, master- eller doktorsexamen. Utbildningen är finansierad av myndigheterna i de nordiska länderna via huvudmannen Nordiska Ministerrådet, NMR.