Vindelns kommun

Ett lyft för Vindeln!

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 14:26 CEST

Gemensamt intagningskansli för Västerbottens gymnasieskolor – ett lyft för Vindeln!


På måndag startar det nya gemensamma intagningskansliet för gymnasieskolorna i Västerbottens län. Tidigare fanns tre intagningskanslier, i Umeå, Lycksele och Skellefteå. Dessa har nu slagits samman till ett enda gemensamt med placering i Vindeln.


De nya arbetstillfällena var verkligen populära och arbetsgivaren har haft ett gediget jobb med att gå igenom alla 64 ansökningarna. Måndag den 3: e september är det äntligen dags för de tre utvalda personerna att får tillträda dessa tjänster, en halvtids- och två heltidstjänster.

– Ja, det känns jätteroligt och spännande, säger en av de nyanställda, Maria Höglund. Det är nytt för oss allihop! En trevlig utmaning, menar hon.

Höstens arbete innebär bland annat att arbeta fram en bra hemsida för gymnasieeleverna att logga in på. Där ska de kunna söka sig fram till information om gymnasieprogram som de kan söka i gymnasieskolorna i länet. Personalen på det nya kansliet behöver också en hel del utbildning, där bland annat en resa till Skövde och deras intagningskansli redan är inbokat i almanackan.

Efter jul så börjar det riktiga allvaret då drygt 4 500 ansökningar ska behandlas inför höstterminen 2008.

– Det känns spännande att kansliet placerats här hos oss i Vindeln, menar Utbildnings- och fritidschefen Gunnar Olofsson. Detta är ännu en del i en utökade samverkan mellan gymnasiekommuner i Västerbottens län och ett verkligt lyft för Vindeln. Vi skall göra allt vi kan för att ge bra information och ett rättssäkert ansökningsförfarande till de elever som söker gymnasieutbildningar i länet, avslutar han glatt.


För mera information kontakta:

Utbildnings- och fritidschef Gunnar Olofsson 070-327 84 74
(Även nybliven chef över intagningskansliet)