Sveriges Makalösa Föräldrar

Ett Makalöst forum!

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 06:25 CET

Nu är det äntligen dags för oss att introducera vårt nya medlemsforum. Besök http://www.makalosa.org/forum/ och registrera dig, så kan du på ett enkelt sätt prata med andra ensamföräldrar, diskutera viktiga frågor eller kanske t.o.m. komma överens om att träffas?!

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.