Vulkanmedia

Ett meningsfullt liv - Logoterapi på mitt sätt av Marketta Simons

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2014 10:39 CET

Dagens samhälle ställer stora krav på oss. Trötthet, hjälplöshet ochdepressioner får mer och mer plats och många mår inte bra. När vi mår dåligt har vi lätt att skylla på andra, chefen eller vädret. Vi tar gärna ansvar för våra medmänniskor och miljön men vi glömmer bort att ta ansvar för det egna livet genom att lyssna på vårt samvete. När vi lär oss att skilja på vad vi ska ta ansvar för och inte, försvinner oron i livet. Logoterapin kan hjälpa människor med det, därför har Marketta Simons skrivit boken ”Ett meningsfullt liv – Logoterapi på mitt sätt”.

Grundtanken med boken är att alla har möjlighet att ta till sig logoterapins tankar. Boken är kryddad med gamla omarbetade historier och författarens egna tuschteckningar. I det vardagliga livet kan det hjälpa att minnas det logoterapeutiska tankesättet. Många tror att filosofi och psykologi är svårt men denna bok är både rolig och lätt att läsa.

”Logoterapin har hjälpt mig att hantera gamla sorger och därför vill jag dela
med mig av mina kunskaper och erfarenheter om logoterapin.” säger
Marketta Simons.

Logoterapin kallas även existensanalys och den finns idag i 35 länder. Den utvecklades av Viktor E Frankl (1905-1997), doktor i medicin och filosofi. Den är både psykologisk och filosofisk. Kärnan i logoterapin är att göra oss medvetna om meningen med livet under livets olika skeden. Enligt logoterapin är varje människa unik, värdefull och oersättlig och har ett ansvar för sitt liv. Logoterapins människosyn är livsbejakande. Även det svåra i det förflutna kan ses som en källa av erfarenheter varifrån blicken riktas mot framtidens möjligheter. Logoterapin stärker vår självkänsla och självkännedom. Den ger oss mod, hopp och insikt om meningen med livet. Varje vuxen frisk människa kan genom sina ansvarfulla val påverka hur hennes värld är och hur hon själv vill vara som människa.

Marketta Simons är utbildad logoterapeut från Finlands Logoterapis Institut AB (Suomen Logoterapiainstituutti Oy). Hon har även ekonomisk utbildning från Finland och är jur.kand. från Stockholms Universitet. Därutöver har hon utbildningar bland annat inom ledarskap. Hennes yrkeslivserfarenhet är både från den offentliga och privata sektorn. Hon har arbetat med ekonomi, som jurist, pedagog, projektledare och chef samt med egen verksamhet.

För mer information och recensionsex. var vänlig kontakta
Marketta Simons                   Jimmy Sjökvist
m.simons83@gmail.com        jimmy.sjokvist@vulkan.se
                                            073-689 41 22

Alla bär på en berättelse - ha du gett ut din?