SWEDMA

​Ett nytt kapitel för europeiskt dataskydd

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 16:18 CET

Idag, den 15 december, träffas representanter för Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i Bryssel för att slutföra förhandlingarna om en ny EU-gemensam dataskyddsförordning. En dag som bland annat den europeiska marknadsföringsbranschen har väntat på sedan förslaget till förordning presenterades den 25 januari 2012.

Under hösten har förordningsförslaget blivit alltmer balanserat, och i förhandlingarna har man försökt se till såväl individens behov av integritetsskydd som till näringslivets behov av information för att kunna bevara och utveckla tjänster riktade till konsumenter.

– Arbetet med den gemensamma dataskyddsförordningen är inte slut i och med dagens möte, utan det är nu dags för det europeiska näringslivet att bedöma texten, och hitta nödvändiga lösningarna för att anpassa den dagliga behandlingen av personuppgifter. Detta bara början på resan, säger Tore Thallaug, vd på SWEDMA, branschorganisationen för direkt och datadriven marknadsföring.

SWEDMA vill se en konsekvent och harmoniserad tillämpning av de nya reglerna. Branschorganisationen menar att det bör uppnås genom att Datainspektion arbetar tillsammans med näringslivet. Det räcker däremot inte att så sker endast i Sverige, det krävs att samma sak sker inom hela EU, det vill säga att även Datainspektionens motsvarigheter i de olika medlemsländerna, EU-kommissionen och medlemsstaterna som sådana fortsätter att arbeta för att finna ett balanserat och pragmatiskt sätt att börja tillämpa dataskyddsförordningen.

SWEDMA menar att mycket kan uppnås genom självreglering och kommer därför att genom den pan-europeiska organisationen FEDMA arbeta tillsammans med sina europeiska systerorganisationer för att ta fram gemensamma branschregler. SWEDMA öppnar därför dörren för Datainspektionen och ett gemensamt och positivt utvecklingsarbete av självregleringsprogrammet, på samma sätt som gjordes när den nuvarande personuppgiftslagen antogs 1998.

– Vi hoppas och tror förstås att implementeringen av dataskyddsförordningen inte kommer att begränsa nödvändig och förväntad teknisk utveckling i framtiden, utan att den i stället kommer att uppfylla det digitala och analoga samhällets behov, både i dag och i morgon, avslutar Tore Thallaug, SWEDMAs vd.

Sedan 1968 är SWEDMA bransch- och intresseorganisationen för dig som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring. Vi arrangerar seminarier, utbildningar, resor, skapar debatter och jobbar med påverkansarbete och god sed för branschen. Vi arrangerar även tävlingen och seminariedagen Guldnyckeln. Där belönas bra direkt och datadriven marknadsföring efter kriterierna strategi, kreativitet och resultat. Mer information om SWEDMA finns på swedma.se och om Guldnyckeln på guldnyckeln.se.