Tedestrand coaching AB

Ett nytt ord för ett nytt sätt att lösa psykologiska problem kan vara nödvändigt för att förstå!

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 18:12 CEST


Att hitta på ett nytt ord kan ju verka konstigt- eller onödigt. Men om det nya sättet är så svårt att förstå, kan det underlätta...
Om du tänker så här, nedan, så kan du möjligen se hur ohyggligt nödvändigt det kan vara för att skapa mer förståelse om något vi inte hittills har förstått.

Psykologin har fastnat i metoder som inte kan lösa komplexitet, många, många andra områden löser ohyggligt komplexa problem, men aldrig utan något som kan hålla ihop och ge en överblick av all information oavsett hur den ser ut.

Om man konkret och med en enkelhet ska lösa komplicerade ting måste informationen komprimeras så att våra begränsade hjärnor kan hantera informationen och processa den i rätt ordning till en lösning. Det sker varje dag genom Psykologisk orientering och den Unika visuella överblick som skapats för just detta, och det sker supereffektivt genom att lära ut den visuella överblicken på endast 3-dagar!!

Det nya ordet Komplexiologi är skapat för att ge en kontext- något som håller ihop områden där man löser komplexa problem oavsett område.

Därför är Psykologisk orientering inte psykologi, Psykologisk orientering löser psykologiska problem på det sättet som komplexa problem ska lösas - psykologiska problem är i princip alltid komplexa.

Så exempel på komplexiologins områden, där man gått från att inte lösa det komplicerade, till att lösa det med en enkelhet som måste ses som fantastisk är; Kirurgi, byggnation, Psykologisk orientering, astronomi, biologi, och till och med IKEA har lyckats med konsttycker att få sina kunder att bygga upp komplicerade möbler genom exakta ritningar.

De visuella överblickarna är olika men ger samma Nödvändiga överblick och förståelse- kartor, ritningar, teleskop, mikroskop osv. Psykologin, som är ett av universums mest komplicerade områden är Inte undantagen.

Läs mer här: http://psykologiskorientering.se/komplexiologi


www.psykologiskorientering.se

info@psykologiskorientering.se

mobil: +46738108235


Komplex problemlösning- löser komplexa livsproblem!
NY GRUND - NYTT TÄNK - NYTT LIV