Encode Networks Svenska AB

Ett nytt systemstöd från Encode hjälper tillverkande industri att arbeta smartare med elektroniska leveransplaner

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 11:21 CEST

Mer press på sänkta kostnader med bibehållen kvalitet är vanliga utmaningar för underleverantörer inom fordonsindustrin. Det blir viktigare att göra material- och produktionsplaneringen effektivare för att bibehålla sin lönsamhet.  Då man ofta planerar sin produktion flera månader i förväg är det viktigt att tolka sina elektroniska beställningar på ett korrekt och effektivt sätt.

I de vanligaste fall får underleverantörer till tillverkande industri en elektronisk leveransplan som kan sträcka sig upp till ett år med beställnings- och prognosinformation skickad till sig dagligen, veckovis eller månadsvis. Många affärssystem har problem att hantera prognoser. I de flesta fall är det bara den senaste prognosen som finns i systemet. Så fort det kommer en ny prognos så skrivs den tidigare över. Detta leder till att man sent uppmärksammar förändringar i prognoserna vilket kan påverka material- och produktionsplanering negativt. Detta är något vi fått höra från våra kunder i många år säger Mikael Johansson,  försäljning- och marknadschef på Encode Networks Svenska AB

I många år har underleverantörer haft problem med kvaliteten på leveransplaner. Är kvaliteten dålig leder det till ökade lager på material och leveransproblem vilket i sig är mycket kostsamt.

Encodes Leveransplanehantering TWIM Schedule fungerar som ett komplement till affärssystemet, ett komplement som ger en fullständig överblick av ditt leveransläge i nutid men även historiskt.   

Med TWIM Schedule kan man:

· Gå tillbaka och titta på gamla planer för att se exakt vad som har blivit beställt.

· Jämföra nuvarande leveransplan mot tidigare leveransplaner för att se hur avropen har förändrat sig över tiden.

· Kontrollera att kunden har tillförlitliga prognoser och att de håller sig till affärsvillkoren.

· Få en överblick över vad man ska leverera och när.

 

Leverantören får tillgång till all information, även sådant som inte lästs in i ordersystemet som t.ex. restorder, fasta order, senaste inleverans, prognosinformation, artikelstatistik, gil­tig­hets­­tid på leveransplanen och avstämnings­tidpunkt. TWIM Schedule visar även eventuella av­vikelser mot
föregående leveransplaner i en eller flera gene­rationer för att se hur avropen har förändras med tiden.

Leverantörerna kan se statistik på leveransplanernas kvalitet från sina kunder och få svar på frågor som: Hur väl stämmer fast order­information med tidig­are prognos? Hur mycket varierar ett avrop över tiden som prognos? Användaren kan granska av­vikelser per artikel eller medelvärde per kund baserat på Odettes mätmetod Forecast Accuracy Index på alla artiklar.

Encode Networks Svenska AB har idag representation i Stockholm, Göteborg och Falkenberg. Tillsammans med våra partners har vi en stark geografisk täckning.

Vi tillhandahåller kompetens och produkter för elektronisk handel och logistikprocesser inom
branscher som fordons- och verkstadsindustri, handel, bygg och transport.

Tidig information och påverkansmöjligheter som aktiv medlem i Odette Sweden och GS1 ger oss ett försprång och säkerställer lösningar i framkant på utvecklingen.

Vi stödjer våra kunder i att bygga och behålla en ledande position med hjälp av vår djupa branschkunskap inom EDI och dokumenterade leveransförmåga.