Terra Firma

Ett nytt vapen mot översvämningar

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 17:15 CEST

Det är inte så svårt att försvara sig mot en översvämning - om man bara har förberett sig för det. Och det är just vad man nu gjort i Eskilstuna, genom att ta fram en särskild ”översvämningsskyddsplan” för stadens reningsverk.

På senare tid har flera olika typer av mobila skyddsvallar utvecklats. Det är vallar som byggs upp direkt på plats vid en översvämning, och tas bort igen efteråt. Tekniken fungerar bra. Vallarna har använts av räddningstjänsten på flera håll i landet de senaste åren, och åtskilliga hus har kunnat räddas.

Nu har företaget Terra Firma i Hudiksvall gått ett steg till, och tagit fram en ny typ av tjänst. I samarbete med Eskilstuna kommun och organisationen FPX (Future Position X) har man utvecklat en modell för en ”Översvämningsskyddsplan”.

- Översvämningsskyddsplan säger precis vad det är frågan om, men det är ett ganska otympligt ord, säger Sigurd Melin på Terra Firma. Vi har därför förkortat det till ÖSP rätt och slätt.

Idén med en sådan plan är att man i förväg ska veta vad man ska göra när vattnet kommer, var de mobila skyddsvallarna ska byggas upp för att göra bäst nytta och vilka förberedelser som måste göras "i fredstid".

- En improviserad insats kan visserligen lyckas, och det finns flera exempel på detta, säger Sigurd Melin. Men den kan också misslyckas. Just där vallen skulle behöva dras fram kan det finnas hinder, exempelvis i form av gatlyktor, häckar, stängsel eller trappsteg, säger han. Eller så kan det finnas dagvattenledningar som leder vatten under vallen och upp i någon källare. Med en plan kan man identifiera sådana problem i förväg, och åtgärda dem. Det handlar ofta om relativt enkla och billiga åtgärder, som att flytta någon ledningsstolpe plus att kanske montera in backventiler i en del dagvattenledningar.

I Eskilstunas fall visade det sig att det i praktiken bara var en av reningsverkets byggnader som var hotad, och den kan skyddas med en enda halvmeterhög skyddsvall längs en befintlig gata. Resultatet av studien blev därför också att man kunde ”friklassa” övriga anläggningar inom området.

En ÖSP utgår från en mycket noggrann höjdkartering av ett område. Med laserscanning från luften kan man räkna ut precis vilka enskilda byggnader som ligger i farozonen, och vilka som inte gör det. I nästa steg lägger man ut olika försvarslinjer och undersöker var skyddsvallar bör byggas upp i ett krisläge.

I Sverige pågår sedan flera år en översiktlig översvämningskartering på uppdrag av Räddningsverket. Syftet är att ge en grov uppfattning om vilken bebyggelse som ligger illa till och inom vilka områden man bör vara restriktiv med nyexploatering. Karteringen är dock inte tillräckligt noggrann för att kunna användas i en ÖSP. Däremot kan den peka ut vilka områden som skulle behöva undersökas närmare. Här skulle man i ett nästa steg kunna ta fram särskilda översvämningsskyddsplaner.

- När vi drog igång projektet handlade det uteslutande om att hitta en modell för att skydda befintlig bebyggelse, säger Sigurd Melin. Men under resans gång har vi fått klart för oss att det också finns ett stort intresse ute i kommunerna för en sån här typ av plan inför nyexploatering och förnyelse av lågt liggande områden invid sjöar och vattendrag. Med en översvämningsskyddsplan kan även dessa attraktiva områden utvecklas på ett säkert sätt.

Översvämningsplanen för Eskilstunas reningsverk finns att ladda ner från Terra Firmas hemsida www.terrafirma.se.

Ytterligare info:    Sigurd Melin, Terra Firma       0650-30140
Micke Kedbäck, FPX                070-7694334
Mats Löwenberg, Eskilstuna   016-7108718


Future Position X (FPX) är en oberoende förening för företag och organisationer som driver tillväxt och utveckling inom GIS-området. Bland medlemmarna finns Nordens större GIS-företag, samt organisationer som Lantmäteriet. Läs mer på www.fpx.se