TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Ett ofullständigt förslag som kan skapa osäkerhet

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 13:30 CEST

Sture Nordh, ordförande i TCO, kommenterar uppgifterna om att reglerna för sjukskrivning för ett antal diagnoser, "utbrändhet" skall skärpas.

- Det är bra att problemet uppmärksammas, men förslaget så som det nu presenterats är ofullständigt och riskerar skapa stor osäkerhet för alla parter, säger Sture Nordh.

- Det kommer att finnas människor som inte kan arbeta men som samtidigt inte betraktas som sjuka enligt det nya förslaget och därmed inte kommer att ha rätt till sjukpenning. Dessa individer kan hamna i gråzoner där deras försörjning försvinner och det är inte acceptabelt. Det är viktigt att alla får en individuell prövning av sitt sjukdomsfall.

- Samtidigt är det mycket olyckligt med långa sjukskrivningsperioder utan att olika åtgärder sätts in. Åtgärder mot långtidssjukskrivningarna måste börja med att den sjuke får rätt till en individuell handlingsplan med rehabilitering och eventuell hjälp att komma vidare i arbetslivet, säger Sture Nordh.

För ytterligare kommentar kontakta Sture Nordh, 070-346 23