Charity Rating

Ett påtagligt behov av ökad granskning i Sveriges ideella sektor

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 13:46 CEST

Charity Ratings granskning av ideella organisationer i Sverige visade under 2012 på bristande transparens och ett behov av fortsatt kontroll. De senaste åren visar en positiv trend vad gäller ökad transparens men förtroendet för den ideella sektorn sjunker. 37 % av de ideella organisationerna som givarguiden granskade under sommarmånaderna 2012 saknade tillräcklig finansiell och organisatorisk information för att få godkänt, bland dem fanns även stora organisationer med 90-konto. 


Allmänhetens donationer i Sverige uppgår till över fem miljarder svenska kronor men vad händer egentligen med gåvorna? Det är tydligt att det finns ett stort behov av oberoende granskning för att analysera organisationernas verksamheter och kostnader.


Charity Rating som står bakom verktyget Givarguiden ser bekymrat på situationen och har därav tagit beslutet att 2013 fördjupa våra analyser och presentationer av organisationer och stiftelser, utvidga guidens storlek samt att bryta ut Givarguiden till en egen domän www.givarguiden.se för att underlätta för givare att kunna ge med både hjärta och hjärna. (Den nya hemsidan lanseras under hösten).


Givarguiden - Din guide till ett meningsfullt givande

Genom att i år fördjupa vårt granskande hoppas Charity Rating kunna bidra med kunskap som underlättar för givare när de väljer vilken organisation de vill stödja. Vårt uppdrag är att underlätta för givare och arbeta för en professionalisering av den ideella sektorn. Vi gör detta genom att granska om organisationerna i vår guide har DET, vilket innebär om de är Demokratiska, redovisar och kontrollerar sin Ekonomi och att de arbetar Transparent mot givare och intressenter.


Charity Rating och Givarguiden vill vara din opartiska, obundna och oberoende granskare. Vi vill öka det ideella engagemanget och givandet. Med information, rådgivning och andra relevanta verktyg hjälper vi därför givare (privatpersoner, företag och stiftelser) att göra medvetna val i sitt givande. Sedan starten 2005 har vi samlat information om hundratals ideella organisationer och deras arbete i vår databas, så att det ska vara enkelt att jämföra och välja den aktör som du anser förvaltar ditt bidrag bäst. 


Egentligen är det självklart – ser vi ett tydligare resultat av våra insatser är det både enklare och roligare att utveckla hållbara och långvariga ideella engagemang.


Gerda Larsson

Verksamhetschef på Charity Rating

Gerda.larsson@charityrating.org

Charity Rating är en ideell medlemsförening. Det är givarnas intresseorganisation och arbetar som en opartisk rådgivare och informationskälla. Med information och rådgivning får givare (privatpersoner, företag och stiftelser) hjälp att göra medvetna val i sitt givande. Sedan starten 2005 har Charity Rating samlat information om hundratals ideella organisationer och skapat Sveriges enda samlade databas där man kan söka information om ideella organisationer.