SEKO, facket för service och kommunikation

Ett raseri bland medlemmarna

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 15:36 CET

LO kraftsamlar mot demoleringen av a-kassan och varnar för politisk strejk.

De planerade försämringarna i arbetslöshetskassan är djupt orättfärdiga, med högre avgift till en lägre ersättning. Det drabbar dom som är mest utsatta och har låg lön. Det drabbar kvinnor och deltidsarbetande hårdare. Värst slår det mot dem som är arbetslösa genom lägre ersättning, risk för utförsäkring samtidigt som dom får högre avgift och höjd skatt. Det är ett försök att ställa arbetande mot arbetslösa.

LO och förbunden kommer därför att genomföra en manifestation mot nedmonteringen av den svenska a-kassan. Manifestationen hålls den 14 december och är en i raden av aktiviteter som planeras. Exakt hur manifestationen genomförs kommer att fastslås vid LOs styrelse 20 november. Vilka andra aktiviteter, faktaunderlag och rapporter som LO kommer ta fram ska löpande läggas ut på LOs hemsida, www.lo.se.

- Det finns ett raseri bland våra medlemmar och LO kommer att göra allt vi förmår för att få regeringen att ompröva sina planer på försämringar i a-kassan. Manifestationen den 14 december är ett uttryck för detta, säger LOs ordförande Wanja Lundby Wedin.

LO vill dock varna för politiska strejker ute på arbetsplatserna, se tidigare notis. En felaktigt genomförd politisk strejk kan resultera i att enskilda anställda kan stämmas till domstol för medverkan i en olovlig stridsåtgärd och därmed dömas till skadestånd.

- En politisk strejk kan vara tillåten men endast om den beslutats på ett korrekt sätt i den egna fackliga organisationen. Den svenska fackföreningsrörelsen anser inte att det är ett effektivt vapen i den fackliga kampen, säger LOs avtalssekreterare Erland Olauson.

Länk: www.lo.se