Moderaterna

Ett reformerat Turkiet med i EU

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 14:13 CEST

- Det finns två tydliga skäl för varför EU ska bejaka Turkiets strävanden efter medlemskap. För det första bidrar det till ökad säkerhet och stabilitet när den Europeiska Unionens krav på demokrati och marknadsekonomi utvidgas till en del av Europa som är granne med vår tids stora säkerhetspolitiska utmaningar. För det andra stärks EU genom ett land som har en vital ekonomisk utveckling och en säkerhetspolitisk tyngd i sin del av världen. Det sade moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark i anslutning till EU-kommissionens rapport om Turkiet.

- Det är bra att kommissionen förespråkar tydliga villkor samtidigt som man rekommenderar en förhandlingsstart så snart Turkiet uppfyller dessa. Det innebär att förhandlingarna kommer att kunna påbörjas under nästa år under förutsättning att den turkiska regeringen och parlamentet beslutar om bland annat de straffrättsliga reformer som måste genomföras för att Turkiet ska uppfylla kraven.

- EU bildades för att överbrygga skillnader och motverka konflikter genom att föra folken samman. Det har varit en framgång så stor att nu nya länder vill vara med. Det faktum att det inte är dagens Turkiet utan ett reformerat och moderniserat Turkiet som en gång ska bli medlem understryker en del av det som är EU:s styrka.