Attention

Ett regelrätt systemfel?

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 12:10 CET

Christina Husmark Pehrssons löfte om att ingen utförsäkrad skulle behöva söka socialbidrag betydde inte mycket, tusentals kommer nu att tvingas söka ekonomiskt bistånd från kommunerna för att klara sin försörjning, precis vad flertalet tunga remissinstanser varnat för, skriver Henrik D. Ragnevi i ett inlägg på Newsmill.

I media framstår det nu som om regeringen går i reträtt när det kommer till frågan om sjukförsäkringen, eftersom ersättningen nu blir 78 procent och inte 73 procent av den sjukgrundade inkomsten samt att kravet för att delta dagligen i arbetsförmedlingens introduktionsprogram slopas. Säkerligen önskvärt för många långtidsssjukskrivna. Vad som inte framkommer tillräckligt tydligt är att det långt från kommer att gynna alla.
De som har beviljats tillfällig sjukersättning men som tidigare haft aktivitetsersättning eller de som har aktivitetsersättning och fyller 30 år och som förmodligen inte kommer beviljas tillsvidare sjukersättning med de hårdare reglerna, kommer bara få en grundersättning på 223:- per dag under tiden de deltar i arbetsförmedlings program.
För denna grupp finns det inget arbete att gå tillbaks till, ingen a-kassa att gå med i och ingen rehabilitering i världen kommer att göra dem 29 år igen. Många lever redan på den lägsta grundnivån i aktivitets- eller sjukersättningen, nu när de utförsäkras så kommer de få sänkt ersättning samtidigt som de förlorar rätten till bostadstillägg - vilket för många innebär nästan halva inkomsten.
De kommer nu att tvingas söka ekonomiskt bistånd från kommunerna, tvärt mot vad Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson tidigare har lovat i tidigare uttalanden och något som ett flertal remissinstanser som Försäkringskassan och SKL (Sveriges kommuner och landsting) också varnade för i sina remissvar, men som regeringen inte tog någon notis om.
Av de 54000 som utförsäkras har 32000 tillfällig sjukersättning och närmare en tiondel av dem har ingen SGI. Vad som är riktigt cyniskt är att regeringen tydligen anser att det är helt okej, eftersom det bara rör sig om ett par tusen personer.
Istället borde regeringen låta denna grupp behålla både sin ersättning och bostadstillägg samtidigt som de erbjuds att delta i ett valfritt introduktionsprogram hos arbetsförmedlingen. Det förslag som regeringen nu klubbat genom är ett systemfel som straffar de redan mest utsatta inom sjukförsäkringssystemet.

Henrik D. Ragnevi
Ordförande Attention i Göteborg
Suppleant i Riksförbundet Attention

http://www.newsmill.se/artikel/2009/12/30/ett-regelr-tt-systemfel-0

Henrik D. Ragnevi är 31 år och ordförande för Attention i Göteborg samt suppleant i förbundsstyrelsen och sekreterare inom NSPHiG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg). Attention är en intresseorganisation som vänder sig till både anhöriga, yrkesverksamma och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dit räknas bl a ADHD, ADD, Asperger, Tourettes syndrom samt OCD. Attention i Göteborg är en av närmare femtio lokalföreningar.