Sida

Ett renare Östersjön när svenskstött reningsverk i Kaliningrad invigs

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 11:00 CEST

I dag tas ett viktigt steg för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön när det nya reningsverket i Kaliningrad invigs, delvis finansierat av biståndsmyndigheten Sida. Här finns stora miljövinster att göra då avloppsvattnet från runt 450 000 personer under många år i princip gått rakt ut i havet.

- Med det nya reningsverket på plats kommer vi att se stora förbättringar av vattenkvaliteten i sydöstra Östersjön, vårt gemensamma hav, säger Elsa Håstad, chef för avdelningen Europa och Latinamerika på Sida.

Utsläppen av orenat avloppsvatten kring Östersjön har under många år varit omfattande. Åren efter Sovjetunionens upplösning inleddes arbetet med att minska utsläppen från Ryssland, Polen och de baltiska staterna. Östersjöstaternas samarbetsorganisation HELCOM identifierade 160 så kallade Hot Spots, platser från vilka utsläppen var särskilt allvarliga, och som skulle åtgärdas. Den ryska staden Kaliningrad var en av dessa stora föroreningskällor där runt 450 000 invånare varit anslutna till ett reningsverk byggt på 1920-talet som varken var dimensionerat för eller haft den teknik som krävts för att rena utsläppen. Avloppsvattnet har fram tills nu i princip gått orenat ut i Kaliningradbukten och vidare ut i Östersjön. Det nya avloppsreningsverket som nu tas i drift kommer att resultera i stora förbättringar för vattenkvaliteten i sydöstra Östersjön.

- Att vi nu har ett stort modernt reningsverk på plats visar på hur viktigt det är med samarbete över gränserna, där Sida och Sverige varit en viktig samarbetspartner, säger Elsa Håstad.

Sida har, som största utländska bidragsgivare, varit med sedan 1996 och arbetat fram Kaliningrads nya reningsverk. Den totala kostnaden för reningsverket inklusive konsultkostnader är motsvarande 690 miljoner kronor, varav det svenska bidraget på 145 miljoner kronor använts för finansiering av utrustning och konsultinsatser som handlats upp enligt Sidas upphandlingsregler. Sverige har också bidragit med gåvomedel via den internationella miljöfonden NDEP

Övriga internationella finansiärer som medverkat i något skede av projektet är Nordiska Investeringsbanken (NIB), Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO, Danmark samt den multilaterala miljöfonden NDEP som administreras av EBRD, Europeiska Banken för återuppbyggnad och utveckling.

Sverige har sedan slutet av 1990-talet gett stöd till ett drygt 30-tal VA-projekt i Östersjöregionen.

Vid invigningen deltar förutom Elsa Håstad också A.A. Alikhanov, guvernör för Kaliningrad regionen, A.V Tsybulsky, biträdande minister för ekonomisk utveckling i Ryssland, Vigaudas Usackas, EU:s ambassadör för Ryssland och Peter Ericson, Sveriges Rysslandsambassadör.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.