Lifecap AB

Ett sätt att säkerställa att skickliga chefer stannar när konjunkturen vänder är att förse dem med en caseholder.

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2009 09:43 CEST

I tidigare konjunkturuppgångar har vi sett hur headhunters haft lysande framgångar. Många kvalificerade och uppskattade chefer känner sig utnyttjade efter lågkonjunkturens slitiga år och väljer att byta arbetsgivare. Att förse uppskattade chefer med en caseholder tycks vara ett sätt att förebygga ett sådant avhopp inför nästa högkonjunktur.

Smarta ägare och företagsledare agerar redan nu för att undvika kompetensdränering när konjunkturen vänder. Chefer belastas till bristningsgränsen, men det har visat sig att de klarar pressen bättre och är betydligt mer motiverade att stanna kvar när högkonjunkturen kommer om de hanteras med respekt och uppskattas för sina insatser redan under lågkonjunkturens värsta svallvågor.

Företagens ekonomiska resurser är ofta hårt ansträngda, framförallt under lågkonjunkturens sista skälvande månader. En smart företagsledning klarar av att prioritera nyckelpersoner och skapa lojalitet även i ett sådant läge, Skickliga chefer har förståelse för att krislägen kräver uppoffringar från alla parter. De klarar ofta av att behålla motivationen även om neddragningar berör dem personligen. Det viktiga är att se till att underlätta deras situation så bra som möjligt med så små medel som möjligt. Att förse chefen med en caseholder är en billig investering. En caseholder är en nästa generationens coach. Kraven på caseholdern är högt ställda. Både gedigen egen erfarenhet från ledande positioner och en djupgående terapeututbildning krävs för att få använda titeln hos Life CaP Centret som är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001:2000. Caseholdern har en holistisk människosyn och arbetar, med hjälp av ett kvalificerat nätverk, med att matcha klientens önskemål med rätt kompetens.

Vidare kan det vara bra att vara öppen för att headhunta sina egna chefer när konjunkturen väl vänder, och det innan någon konkurrent har dem på kornet. Det här är ett sätt att visa sina chefer att de insatser de gjort är synliga för ledningen och att deras arbete har uppskattats högt.

Förutom att arbeta i individuella program och tillhandahålla caseholders, erbjuder Life CaP Centret bl.a. terapeututbildningar, relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut med inriktning relationer och sexualitet, författare.

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47

www.lifecap.se