Mitt Liv

Ett samarbete för stärkt mångfaldsarbete

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 06:00 CEST

Mitt Liv har inlett ett samarbete med SGS Studentbostäder i Göteborg som ett led i att stärka deras mångfaldsarbete. Genom att vara en del i Mitt Livs mentorprogram öppnas möjligheter för personer med utländsk bakgrund att integreras på den svenska arbetsmarknaden.

— Ett av SGS nya strategiska mål, fastställt av vår styrelse, är mångfaldsarbete.Det känns fantastiskt spännande och utvecklande för vår organisation att nu få arbeta tillsammans med Mitt Liv i en så viktig och aktuell fråga. Vår kundgrupp speglar just mångfald,studenterna som bor hos oss kommer från hela världen. Vi vill att alla vi möter ska känna sig inkluderade i SGS vision ”Hem för bättre studietid” och av vår värdegrund Trivsel, Trygghet, Omtanke, säger Magnus Paulsson, VD på SGS Studentbostäder.

SGS Studentbostäder är en del i Mitt Livs mentorprogram, Mitt Livs Chans. Det innebär att en handfull anställda har fått möjlighet att öka sin kunskap om mångfald och vidga sina perspektiv. I egenskap av mentorer innebär det att stötta en annan persons personliga utveckling in på arbetsmarknaden.

— Vi på Mitt Liv är väldigt glada över samarbetet med SGS Studentbostäder och tacksamma för förtroendet som vi fått. Vi ser verkligen fram emot ett givande samarbete som utöver det ordinarie partnerskapet till hösten kommer att innefatta Mitt Livs ledarutvecklingsprogram med fokus på mångfald, säger Marija Djuricic, regionansvarig i Mitt Liv i Göteborg.


Fakta om SGS Studentbostäder
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder är en icke vinstdrivande stiftelse och bildades 1951 av Göteborgs kommun och Göteborgs Förenade Studentkårer, GFS. Ordföranden för stiftelsen är politiskt tillsatt av den rådande majoriteten i Göteborgs Stad. Stiftelsens uppdrag är att erbjuda studentbostäder till aktivt högskolestuderande i Göteborg. Läs mer om SGS på www.sgsstudentbostader.se

Fakta om Mitt Liv
Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät vill vi öppna dörrar för personer med utländsk bakgrund. Mitt Liv arbetar också med företag och organisationer som aktivt vill arbeta med mångfaldsfrågor. Läs mer på www.mittliv.com


Presskontakt
Mitt Liv — Sylvia Rezania, 0735-39 58 98

SGS Studentbostäder — Magnus Paulsson, 0706-62 30 85