Studieförbundet Vuxenskolan

Ett samhälle för alla, eller…

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 07:00 CET

Åtta av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning
röstade inte, visar den senaste undersökningen (1998). Den innebär att 80
procent av de som hade rätt att uttrycka sin demokratiska rättighet valde eller
fick inte chansen att göra det. Det går inte att tala om ett demokratiskt
samhällsbygge när tydliga grupper står utanför, skriver Anders Öhberg, i
ledaren i senaste numret av Impuls.

- I otaliga offentliga dokument, förordningar,
lagtexter, FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
m fl, markeras betydelsen av ”allas rätt” och i de offentliga salongerna är
rättigheterna en självklarhet. Men sen då!

- I den verklighet som personer med
funktionsnedsättning möter dagligen och stundligen blir det bara tomma ord. När
jag som ung vill leva ett ”normalt” liv med tillgång till
fritidssysselsättning, eget boende och arbete. När jag på väg in i vuxenlivet
känner behov av att studera och utvecklas. När jag som kulturpersonlighet vill
förkovra mig. När jag som samhällsdebattör vill uttrycka mig medialt. Då gäller
inte dokumenten.

Studieförbundet Vuxenskolans, FUB och Riksklippans gemensamma
folkbildningssatsning på sju orter runt om i landet inför valen 2014 där
studiecirkeln används för att ge kunskap om valteknik och plocka fram viktiga
frågor att diskutera i den lokala valdebatten är ett bra steg, men fler måste
hänga på.

- Vad gör de politiska partierna, frågar Anders Öhberg i ledaren.

Tidningen Impuls ges ut av
Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontaktuppgifter

Anders Öhberg, ansvarig utgivare Impuls, anders.ohberg@sv.se, 070 – 626 38 88

Mats Nilsson, redaktionssekreterare Impuls, mats@sv.se, 0708 – 855 30 81

www.impuls.nu