Pite älv ekonomisk förening

Ett samlat norrbottnisk grepp ska säkra vildlaxens framtid inom EU

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 13:54 CEST

Skrivelsen är resultatet av ett samarbete mellan olika aktörer i länet som pågått under ett antal år.
Anledningen till skrivelsen är att nuvarande förvaltningsplan för Östersjölaxen den s.k. Salmon Action Plan avslutas 2010 och att en ny plan ska träda i kraft efter denna. Östersjöns rådgivande kommitté (Baltic Sea Regional Advisory Council, BSRAC) är den organisation som haft i uppgift att ta fram ett förslag till en ny förvaltningsplan och detta har skickats till EU. Kritiken är hård från de olika Norrbottniska aktörerna som anser att man inte tagit hänsyn till regionens synpunkter.

- Vi har sänt ner skrivelser med våra synpunkter till BSRAC och tidigare har myndigheter från norra Sverige och norra Finland gemensamt tillskrivit kommissionen om vildlaxens situation. Inget av detta har tagits med i förslaget, därför agerar vi nu direkt mot kommissionen säger Bo Johansson ordförande i Pite älvs ekonomiska förening.

De norrbottniska aktörerna har reagerat skarpt på att deltagarna i den rådgivande kommittén som tagit fram förslaget nästan uteslutande representerar aktörer och organisationer som är aktiva kring Södra Östersjön.

- Ordföranden för den arbetsgrupp som tagit fram förlaget är en yrkesfiskare från Umeå men i övrigt finns ingen representant från norra Sverige eller Finland som är det område som producerar nästan all vild lax i Östersjön. När man dessutom inte tar hänsyn till det material vi skickar in så är det inte konstigt om förslaget blir därefter säger Bo Johansson.

I den norrbottniska skrivelsen framhåller man följande punkter som viktiga för den framtida laxförvaltningen:
• Den vilda laxen ska tillåtas återvända till sina hemälvar för reproduktion och småskaligt skördande baserat på varje enskild stams bärkraft. Det kommersiella yrkesfisket ska till allra största delen inriktas på odlad lax.
• Framtidens mål för hur mycket laxsmolt som älvarna ska producera ska vara minst 90 % av beräknad möjlig produktion.
• För att regionen ska kunna konkurrera mot andra regioner med turistfiske efter lax måste förvaltningen garantera ett visst minimiantal uppvandrande laxar i respektive älv.
• Förvaltningen bör omfatta ökade ekonomiska insatser från EU:s sida för åtgärder för att återställa och restaurera laxens och havsöringens lek- och uppväxtområden i våra älvar som kraftigt har skadats av flottledsrensning och annat..
• Det kommersiella fisket ska bedrivas med metoder så att den vilda laxen kan sorteras ut och återutsättas oskadad.
• Alla berörda länsstyrelser, kommuner och älvföreningar ska få möjlighet att yttra sig när ett färdigt förslag om en ny laxförvaltningsplan har tagits fram.


De myndigheter och organisationer som står bakom skrivelsen är de ekonomiska föreningarna i Kalix och Pite älvar, Stiftelsen i Råne älvdal, Länsstyrelsen i Norrbottens län samt Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner.

För mer information kontakta:

Roland Lång, Kalix älv ekonomisk förening tel. 070-5405020
Bo Johansson, Pite älv ekonomisk förening tel.070-6362253