Vänsterpartiet

Ett steg framåt för kollektivavtal vid upphandlingar

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 16:54 CET

Riksdagen fattade idag beslut om ett så kallat tillkännagivande till regeringen angående krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Det som betonas är vikten av den internationella arbetarorganisationens (ILO) konvention 94 kan ratificeras. Det ger möjlighet att ställa kontraktsvillkor som går ut på att gängse lönenivåer enligt kollektivavtalet ska tillämpas.Vänsterpartiets Camilla Sköld Jansson är glad över beslutet.- Det här är en fråga som vänsterpartiet har drivit under en tid. Nu utgår vi ifrån att det händer mer saker konkret. Kommuner och landsting ska kunna ställa krav på kollektivavtal när de upphandlar. Allt annat är orimligt. Det offentliga ska vara kollektivavtalens främsta tillskyndare.Camilla Sköld Jansson pekar också på det politiska innehållet i de borgerligas reservation mot förslaget. ”Risken är att ett krav på svenskt kollektivavtal vid offentlig upphandling skulle utestänga ett mycket stort antal anställda och företag i Sverige”, skriver de fyra borgerliga partierna.- Det är ett flagrant exempel på hur falsk borgerlighetens tal om att de numer inte vill rasera svenska kollektivavtal klingar i verkligheten. Det är något man kan hävda för att slippa debatten, men i praktiken passar de borgerliga på vid varje tillfälle att undergräva kollektivavtalen, säger Sköld Jansson.Vänsterpartiet har i en rad kommuner drivit krav på kollektivavtal som specificerat upphandlingskrav. Det har varit hårda politiska duster, och det juridiska läget är oklart. Bland annat har länsrätten i Halmstad hävdat att det inte är tillåtet att ställa krav på kollektivavtal.- Vi menar att det självklart ska vara möjligt att ställa krav på just kollektivavtal, inte minst eftersom det är de som i Sverige reglerar vad som är gängse lönenivåer. Att ratificera konventionen är ett steg i rätt riktning, avslutar Camilla Sköld Jansson.

För mer information:Camilla Sköld Jansson, riksdagsledamot (v), 070-343 96 33Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk sekreterare 08-786 48 56, 0733-706 426