Sportfiskarna

Ett steg i rätt riktning – men varför inte förbjuda allt fiske med nät efter lax och havsöring på västkusten?

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2014 09:03 CET

Sportfisket efter havsöring är mycket populärt och utövas av tiotusentals sportfiskare på västkusten. Sedan bottenfiskbestånden kollapsat där de senaste årtiondena har havsöringen blivit den viktigaste arten för sportfisket.

Havsöringen och framförallt vildlaxen längs med västkusten är hotad av fiske med nät. Tätheten av laxungar i vattendragen har mer än halverats sedan slutet av 1980-talet och även antalet öringungar har minskat. En fortsatt minskning av bestånden skulle påverka inte bara sportfisket utan även det kustnära ekosystemet på ett mycket negativt sätt.

Havs- och vattenmyndigheten vill därför införa en fångstbegränsning för handredskapsfiske till två öringar/laxar per fiskande och dag i Skagerrak och Kattegatt.

Havs- och vattenmyndigheten vill också skydda vildlaxen längs med västkusten genom att förbjuda fångst av lax med nät på djupare vatten än tre meter. Det föreslås även ett förbud av fångst av vildlax i fasta redskap genom att endast fettfeneklippt (odlad) lax får behållas.

- Det är till glädje för alla längs hela västkusten att förändringar i fiskbestånden uppmärksammas och att åtgärder sätts in för att skydda dem. Sportfiskarna ställer förstås upp och välkomnar därför fångstbegränsningen. Regleringen som föreslås är ett steg i rätt riktning. Nästa steg måste bli att fler tar sitt ansvar och att även nätfiske på grunt vatten förbjuds, säger Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Sportfiskarna har redan tidigare framfört att ett förbud mot nätfiske på grundare vatten än tre meter bör införas. Det minskande antalet lax- och öringungar visar också hur viktigt det är att det sätts av tillräckligt med medel för fiskevård i vattendragen. Det är dessutom av största vikt att se över vattenkraftens påverkan på bestånden samt att kalkningen av vattendragen fortsätter.

- Öringbeståndet längs delar av västkusten har klarat sig tack vare nya fiskeregler, kalkning och vattenvårdsarbete. Sportfiskarna har initierat och genomfört många fiskevårdsprojekt och varit drivande när det gäller förändringar av fiskereglerna, säger Niclas Åberg, Sportfiskarnas västerhavskonsulent.

Läs hela Sportfiskarnas remissvar.

Ytterligare information
Andreas Ollinen, pressansvarig, 070-999 41 19, andreas.ollinen@sportfiskarna.se

Sportfiskarna organiserar idag 52 000 medlemmar och har 400 medlemsklubbar. Med huvudkontor i Stockholm och regionkontor i Malmö, Göteborg, Visby, Forshaga och Luleå bedriver Sportfiskarna en omfattande verksamhet med konkreta fiskevårdsåtgärder för ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. Förbundet tar också varje år ut tiotusentals barn och ungdomar på fiskeaktiviteter.Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.