Centerpartiet

Ett steg mot fler nyanlända kvinnor i jobb

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 13:16 CEST

I dag har regeringen tagit emot delbetänkandet i den utredning som har i uppdrag att föreslå åtgärder för att begränsa föräldrapenningen för nyanlända.

Uppdraget är en följd av den migrationspolitiska uppgörelse som slöts för ett år sedan mellan Alliansen och regeringen.

Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström välkomnar de begränsningar som utredaren i dag har föreslagit.

- Det är bra att regeringen nu tar ett steg mot att genomföra vad Centerpartiet drivit länge, och vad som återfinns i migrationsöverenskommelsen, att nyanlända föräldrar med barn över två år inte kan få lika mycket föräldrapenning. De kommer i stället att hänvisas till förskolan. På det sättet motverkas också risken att nyanlända kvinnor blir fast i hemmet och hamnar utanför arbetsmarknaden, säger Emil Källström.

Kostnaderna för flyktingmottagandet är höga och kommer att stiga ännu mer framöver. Det är därför viktigt att regeringen nu agerar snabbt på de förslag som lagts fram i dag.

- Det största problemet med svensk integration är att allt tar så lång tid. Låt oss nu hoppas att regeringen inte faller i samma fälla utan skyndsamt återkommer med en proposition. Varken de nyanlända eller Sverige har råd att vänta, säger Källström.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.