Vänsterpartiet

Ett steg mot svenskt inträde i euron?

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 08:00 CET

Europeiska rådet vill att EU ökar sina möjligheter att bestraffa de medlemsländer som missköter sin ekonomi. Övervakningen och makten över finanspolitiken ska öka. Det gäller även länder som inte är medlemmar är med i valutaunionen. Idag möter för första gången Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt finansminister Anders Borg i debatt i riksdagen. Sjöstedt är kritisk till den här smyganpassningen till euron:

– Svenska folket röstade nej till euron i en folkomröstning 2003. Vi var många som var stolta och glada över det beslutet, inte minst i mitt hemlän Västerbotten. Sverige har klarat den ekonomiska krisen bättre tack vare att vi stått fria från Euron. Men nu håller regeringen på att anpassa oss till de euroregler som avvisades i folkomröstningen. Det är respektlöst mot alla oss som röstade nej till euron 2003, säger Jonas Sjöstedt.

– Jag undrar vad regeringen egentligen har för plan när det handlar om euron. Är anpassningen ett steg mot att Sverige ska bli fullvärdiga medlemmar? Det är en fråga som Anders Borg måste svara på, säger Jonas Sjöstedt.

Interpellationsdebatten äger rum i riksdagen idag tisdag kl 13-14.

Kontakt: Jonas Sjöstedt 070-554 15 21

Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64