Borås Stad

Ett steg närmare en vision för Borås

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 15:42 CET

Visionen för hur Borås ska se ut år 2025 mejslas fram bit för bit. Nu pekar mycket på att det kommer att bli en ganska bred vision som berör flera olika områden.

I morgon träffas visionsgruppen – som består av politiker och det kommunala ungdomsrådet – för tredje och sista gången innan ett första förslag till vision ska formuleras. Det förslaget ska gå ut på remiss till alla kommunala nämnder och kommunala bolagsstyrelser.

Parallellt går det också ut på en informell remiss till boråsarna som förhoppningsvis kommer att ta chansen att tycka till och påverka den slutgiltiga formuleringen. Flera referensgrupper är involverade i processen och många enskilda boråsare har redan hört av sig med synpunkter.

Under morgondagens gruppdiskussioner kommer visionsgruppens medlemmar att identifiera de delar som de tycker bör finnas med i en vision för Borås. Massmedia är välkomna att närvara.

Tid: Tisdagen den 29 november kl 14–17

Plats: Rotundan, Folkets Park, Borås

För mer information se boras.se/2025 eller kontakta projektledare Hans Forsman, tel 070-835 73 87.