Regionförbundet Jönköpings län

Ett steg närmare Götalandsbanan

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2012 15:17 CET

Riksdagen tar i dag ställning till de första delsträckorna i en ny stambana för snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg. Regionförbundet Jönköpings län förutsätter att riksdagen även ger klartecken till fortsatt planering för hela Götalandsbanan där även Jönköping omfattas.

I dag fattar riksdagen beslut om ekonomisk ram för den statliga transportinfrastrukturen för perioden 2014–2025. Totalt rör det sig om 522 miljarder kronor. I satsningen ingår bland annat de första delsträckorna i en ny stambana för snabbtåg, Ostlänken mellan Järna och Linköping samt den första delen av sträckan Göteborg–Borås.

Trafikutskottet skriver i sitt betänkande att Trafikverket närmare ska utreda utformningen, det tidsmässiga genomförandet liksom fördjupade kostnadsberäkningar för den nya stambana för snabbtåg som regeringen föreslår ska inledas.

– Vi tolkar den här skrivningen som att Trafikverket inom kort får uppdraget att planera för hela Götalandsbanan, något som är mycket positivt för Jönköpings län, konstaterar Regionförbundets ordförande Bengt Dahlqvist (m).

Tillsammans med Jönköpings kommun och andra berörda kommuner och regioner har Regionförbundet en längre tid drivit frågan om Götalandsbanan, det vill säga en stambana för snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm via Landvetter, Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping. 

Delsträckorna Stockholm–Linköping och Göteborg–Borås finns med i satsningen, men när Bengt Dahlqvist i slutet av november träffade infrastrukturminsiter Catharina Elmsäter-Svärd var Regionförbundets budskap tydligt: Fortsätt planeringen av den sammanbindande länken Borås-Jönköping-Linköping på Götalandsbanan och lyft in även den i den nationella åtgärdsplanen som Trafikverket nu ska ta fram.

För kommentarer och information

Regionförbundets ordförande Bengt Dahlqvist, telefon: 036-10 20 35, mobil: 0722-30 33 10, e-post: bengt.dahlqvist@regionjonkoping.se

Regiondirektör Rolf Persson, telefon: 036-10 20 31, mobil: 070-555 80 40, e-post: rolf.persson@regionjonkoping.se

Emil Hesse, sakkunnig Kommunikationer, telefon: 036-10 20 15, mobil: 070-526 20 15, e-post: emil.hesse@regionjonkoping.se

Presskontakt

Informationschef Helen Ulvegard, telefon: 036-10 20 18, mobil: 076-798 42 65, e-post: helen.ulvegard@regionjonkoping.se


Regionförbundet är den politiska arenan för samverkan och regional utveckling i Jönköpings län. Vårt uppdrag är att ansvara för det regionala tillväxtarbetet samt främja hållbar utveckling och tillväxt mot målet ett snabbare, öppnare och smartare län.