Umeå kommun

Ett steg närmare sanering av Norrbyskär

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2015 13:43 CET

Umeå kommun har fått ytterligare fem miljoner kronor från Naturvårdsverket för att fortsätta planeringsarbetet med att sanera Norrbyskär från dioxin, PHA och tungmetaller.

– Nu kan vi äntligen slutföra provtagningarna och ta nästa steg, säger Jonas Fagerman, projektledare Umeå kommun.

Hela arbetet beräknas kosta 60 miljoner

För att genomföra hela saneringen har Umeå kommun ansökt om totalt 60 miljoner från Naturvårdsverket. Förra året fick Umeå kommun två miljoner till projektering och nu har alltså ytterligare fem miljoner beviljats. Pengarna ska användas för att slutföra provtagningarna och ta fram underlag så att upphandling av saneringen kan genomföras. Den faktiska saneringen beräknas kosta 53 miljoner. Förhoppningarna är att pengarna till det kommer i början av nästa år.

– I bästa fall skulle det innebära att saneringen kan starta redan nästa sommar. Vi vill ju komma igång så fort som möjligt så att Norrbyskärs värdefulla rekreationsmiljö kan användas fullt ut, säger Jonas Fagerman.

Gamla föroreningar från sågverkstiden

Norrbyskär är ett av Umeås viktigaste industriminnen och har en intressant historia med ett av Europas största sågverk. Tyvärr har det visat sig att sågverksamheten också lämnat föroreningar i form av dioxiner, PAH och tungmetaller efter sig.

Inga risker utanför avspärrade områden

I sågverksområdet, där träskyddsbehandlingen i huvudsak skedde, har vissa delar har spärrats av. Övriga områden där det finns förhöjda halter av föroreningar, har markerats med skyltar. Respekterar man de avspärrningar som finns kan såväl vuxna som barn vistas på hela Norrbyskär utan att det finns någon risk för att påverkas.

Kontakt:
Jonas Fagerman
projektledare
Umeå kommun
090-16 14 32
070-350 34 48
jonas.fagerman@umea.se

Roger Westman
miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 16 73
070-664 16 73
roger.westman@umea.se