Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Ett steg närmare utvecklingsvänlig europeisk jordbrukspolitik

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 11:14 CEST

Oschyst konkurrens gör att mjölkpulver från Arla kan vara billigare än lokal mjölk i vissa länder. Här Zeleke Wolori med sin ko i Etiopien. Foto: Magnus Aronson/IKON

Under många år har EU konkurrerat med fattiga länder på deras hemmamarknader genom att exportera sådant som mjölkpulver, kycklingar och tomater.  Nu har EU tagit sitt första viktiga steg till att börja ta ansvar för hur fattiga länder påverkas. Svenska kyrkan berömmer de svenska EU-parlamentarikerna.

Häromdagen tog EU ett viktigt steg när Jordbrukskommittén uttryckligt skriver att ”jordbrukspolitiken måste bli samstämmig med biståndspolitiken” och att ”det är särskilt viktigt att EU är uppmärksam på situationen i utvecklingsländerna och inte äventyrar ländernas egen matproduktion och livsmedelssäkerhet”

Just nu pågår en process med att göra om EU:s jordbrukspolitik. För första gången får Europaparlamentet vara med och besluta om reformen. Därför har Svenska kyrkan tillsammans med flera europeiska nätverk under ett års tid uppvaktat  EU-parlamentarikerna. 

Nätverken har tagit fram förslag och underlag till hur en ny jordbrukspolitik bör se ut – en som tar hänsyn till hur utvecklingsländerna påverkas av det EU gör.

Den här formuleringen är delvis ett resultat av de svenska parlamentarikernas arbete. Politiker från olika partier, Marit Paulsen, Lena Ek, Göran Färm, Marita Ulvskog och Åsa Westlund, har bidragit med förslag.

- Jag blev imponerad när jag gick igenom ändringsförslagen. De som var tydligast och bäst hade svenska signaturer, säger Gunnel Axelsson Nycander.

Nästa viktiga steg för en mer rättvis jordbrukspolitik blir EU-parlamentarikernas omröstning den 22 juni. Då kan förhoppningsvis  jordbrukskommitténs förslag bli hela EU-parlamentets förslag.

- Äntligen börjar vi se resultat. Jag är hoppfull om en ny rättvisare jordbrukspolitik, säger Gunnel Axelsson Nycander.

Gunnel Axelsson Nycander, policyhandläggare för livsmedelstrygghet bloggar om detta på Svenska kyrkans opinionsblogg 

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.