Vimmerby kommun

Ett steg närmare "Vackra Vimmerby"

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 16:48 CEST

Under två års tid har flera arkitektbyråer fått lämna intresseanmälan till
projektet ”Vackra Vimmerby” och på kommunstyrelsens sammanträde i mitten på juni
visades de tre slutliga förslagen upp av tre olika arkitektbyråer, Atkins
Sverige AB, Nyréns Arkitektkontor AB och Tengbomgruppen AB.

För att möjliggöra för vimmerbyborna att komma med synpunkter och delta i att
förverkliga visionen om ett vackrare Vimmerby kommer de tre förslagen att visas
upp för allmänheten under sommaren. Förslagen finns utställda på Vimmerby
kommuns bibliotek där alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter om
förslagen.

– Avsikten är att stärka kommunens attraktionskraft som ett besöksmål året
runt men också att skapa en vacker, hemtrevlig miljö för de människor som lever
och verkar här idag. Därför är dialogen med medborgarna viktig, inte bara nu
utan också under projektets gång, säger Anders Eriksson, förvaltningschef för
Kultur- och fritidsförvaltningen, den förvaltning som efter beslut i
kommunstyrelsen tagit över projektet ”Ett vackrare Vimmerby”.

Till och med den 20:e augusti finns de tre förslagen att skåda på Vimmerby
kommuns bibliotek. Förslagen finns också publicerade på webbadressen: www.vimmerby.se/vackrarevimmerby
där ett webbformulär finns för möjlighet att påverka.