Svenska kyrkan

Ett stort beslut om En liten bönbok

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 16:16 CEST

Kristiina Ruuti, pressekreterare, tfn: 018-169606, 070-5763998, e-post: kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se


Kyrkomötet har idag beslutat om att godkänna förslaget till en ny bönbok för Svenska kyrkan. En liten bönbok är ett uttryck för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Arbetet med att revidera bönboken har pågått under flera år. I arbetet med det förslag som av Kyrkostyrelsen nu lagts fram för Kyrkomötet har man särskilt betonat bönbokens olika funktioner och strävat efter en balans mellan olika sätt att formulera sig i bön.

En liten bönbok innehåller böner för olika tider under dagen och året, för livets skiften, för tro och tvivel, ordningar för andakter vid särskilda tillfällen och en ordning för morgon- och aftonbön. Bland bönerna finns sådana som härstammar från fornkyrkan och sådana som formulerats i vår tid. Arbetet har präglats av en strävan efter ett inkluderande förhållningssätt och en ekumenisk förankring.

En liten bönbok har tre användningsområden: den skall vara en hjälp i den enskildes böneliv, ge ramar och innehåll för gemensamma andakter i församlingslivet samt utgöra ett stöd för var och en som i olika sammanhang har uppgiften att leda en andakt.

Kyrkomötet godkände Kyrkostyrelsens förslag, med vissa ändringar som bland annat har sin utgångspunkt i två motioner.

Den första utgåvan av En liten bönbok kom 1562 och omfattade endast ett fyrtiotal böner. En liten bönbok som godkändes idag innehåller över två hundraböner.