Fiskeriverket

Ett stort steg för Gullspångslaxen!

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 14:03 CEST

Idag, tisdag, invigs en laxtrappa upp till en tidigare torrlagd del av Gullspångsälven. Genom att leda vatten förbi kraftverket genom den tidigare älvfåran skapas nya lek- och uppväxtområden för Gullspångslaxen. Den första etappen av"Projekt Gullspångslax" är därmed genomförd.

Åtgärden innebär att laxen och öringen får nya lekområden. Man räknar med att den restaurerade älvfåran efter några år skall kunna producera lika mycket laxyngel som övriga forsar i älven gör idag. Den ökade utvandringen till Vänern kommer att medföra en ökad återvandring av lekfisk, vilket minskar risken för genetiska förändringar i bestånden.

–Gullspångslaxen bedöms idag som akut hotad och de genomförda åtgärderna är ett mycket viktigt steg i arbetet med att rädda den vilda stammen, säger kommunalrådet Leif Palmdahl. Vi fortsätter nu med åtgärder som bl a innebär att korttidsregleringen upphör under den känsligaste perioden och att miljön i de viktiga Åråsforsarna förbättras.

Under hela året kommer tre kubikmeter att tappas förbi kraftverket vilket är tillräckligt för att skapa goda lek- och uppväxtmiljöer för laxen och öringen. Under höstarna släpps extra vatten för att fisken lättare skall kunna vandra upp och leka.

Vidare planeras restaureringsinsatser i de viktiga Åråsforsarna i nedre delen av älven. Här skall minimiflödet öka från 6 till 9 kubikmeter per sekund. Dessutom skall korttidsregleringen upphöra under vår och sommar. Det innebär att flödesvariationerna blir mer naturliga och att miljön för de nykläckta lax- och öringungarna blir mindre "tuff".

De ändrade tappningsbestämmelserna skall fastläggas i en ny vattendom. En ansökan har tagits fram och skall inlämnas till miljödomstolen denna månad. När miljödomstolen fattat beslut kan nästa fas i arbetet påbörjas. Ombyggnad av dammen som skall öka minimivattenföringen över Åråsforsarna och återställningsarbetena i Åråsforsarna beräknas kunna genomföras 2005. Då skall också hela Gullspångsälven nedströms Skagern vara naturreservat.

Engagerade i projektet är bland annat Fortum, Fiskeriverket, Gullspångs kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Naturvårdsverket. Den sammanlagda kostnaden för projektet har beräknats till ca 60 milj. kr.

Pressekreterare:
Ann-Charlotte Dahlstedt
Tel 031-60 50 42
Fax: 031-60 51 90
Mobil: 070-541 76 16
e-post: ann-charlotte.dahlstedt@o.lst.se


För ytterligare information kontakta:
Gullspångs kommun, Robert Skogh
tel: 0506-361 31, mobil: 070-836 00 28

Fiskeriverket, Arne Johlander
tel: 036-30 98 71, mobil: 070-620 59 52

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Lennart Olsson
tel: 0521-60 54 56, mobil 070-634 60 98

Fortum, Robert Karlsson
tel: 054-55 84 41, mobil: 070-320 88 88