Stockholms stad

"Ett stort steg mot nya Slussen"

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2012 08:11 CET

– Jag är stolt och glad, det är ett mycket gediget underlag vi lämnar ifrån oss till Mark- och miljödomstolen i dag, säger Andreas Burghauser, projektchef för nya Slussen.

Sedan 2007 har arbetet med att förbereda ansökan om en ny miljödom pågått. Miljödomen behövs bland annat för att få tillstånd att kunna bygga nya kajer och kanaler i nya Slussen och för att kunna öka avtappningen från Mälaren till havet och ändra sjöns reglering.

När nya Slussen är färdig kommer möjligheterna totalt att tappa ut vatten från Mälaren till havet att ha ökat från dagens 800 m3/sek till 2.000 m3/sek. Vid Slussen ökar kapaciteten från dagens 300 m3/sek till 1.400 m3/sek.

– Med den större avtappningskapaciteten och den nya regleringen skyddar vi Stockholm och hela Mälardalen mot översvämningar. Dagens översvämningsrisker är oacceptabelt stora, säger Monica Granberg, miljöansvarig för nya Slussen.

Den ansökan som Mark- och miljödomstolen i Nacka får i sin hand i dag klockan 14 består av sju pärmar och mer än 4.000 sidor.

– Vårt mål har varit att lämna in en så komplett och genomarbetad ansökan som möjligt till domstolen, så att de får bästa möjliga beslutsunderlag. Den referensgrupp vi skapade 2007 för arbetet med den nya regleringen av Mälaren och de synpunkter vi har fått i samråden har gett oss värdefulla bidrag i arbetet. SMHI har med sina kunskaper varit ovärderliga i arbetet. Nu ser vi fram emot domstolens prövning.

Under 2013 räknar Stockholms stad med att få ett beslut från Mark- och miljödomstolen och 2014 planeras de stora byggnadsarbetena starta vid Slussen. 2020 beräknas trafiklösningen och vattenanläggningarna vara färdigställda och då tas den nya regleringen i drift.

Monica Granberg och Andreas Burghauser finns tillgängliga för intervjuer under dagen.

Från klockan 14 i dag finns dokumenten tillgängliga på www.stockholm.se/slussen.

Kontaktuppgifter
Emma Sahlman, pressinformatör
telefon: 0733-434 818, 08-410 340 62
e-post: emma.sahlman@extern.stockholm.se