Socialdepartementet

Ett Sverige för barn inbjuder till pressträff i Umeå

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 16:59 CEST

Den 11:e april kommer Ett Sverige för barn till Umeå. I samband med detta anordnas en pressträff där socialminister Berit Andnor samt representanter från kommunen och Barnombudsmannen informerar om satsningen. De ansvariga för satsningen kommer också att frågas ut av barn och ungdomar från regionen.

Under dagen anordnas seminarier med bland annat följande innehåll:
- Varför ska man jobba med barnkonventionen? - Kenneth Ljung från Barnombudsmannen presenterar framgångsfaktorer.
- Fanzine-workshops - Lokala ungdomar dokumenterar i fanzine-form hur det är att vara ung i Umeå idag.
- Hur mår Sveriges barn? Bildspel med statistik som visar barns levnadsförhållanden i Sverige idag.
- Vad händer lokalt och regionalt - kommunen lyfter fram goda exempel på hur man arbetar med barnkonventionen lokalt och regionalt.

Ett Sverige för barn är en seminarieserie som anordnas gemensamt av regeringen, Barnombudsmannen och Sveriges kommuner och landsting. Syftet är att öka kunskapen om Barnkonventionen och skapa ett samhälle som är ännu mer anpassat för barn. Seminarieserien vänder sig till bland annat kommuner, landsting, näringsliv, skola och föräldrar.


Tid och plats:
Tid: tisdag 11 april, kl. 11.30 (aktiviteter pågår från kl. 08.30)
Plats: Folkets Hus IDUN

Kontakt:
Sara Damber
Ämnessakkunnig
08-405 20 67
070-716 14 44
sara.damber@social.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Ett Sverige för barn (http://www.regeringen.se/sb/d/6365)