Västra Götalandsregionen

Ett tillgängligt samhälle 2010!?

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 15:15 CET

Handikappkommittén ger ut en bok om tillgänglighetsarbetet.

Sverige ska vara tillgängligt 2010. Ett tillgängligt samhälle är nödvändigt för några, och bra för alla. Hur har tillgänglighetsarbetet gått? Har vi ett tillgängligt samhälle nu när det endast återstår en månad kvar på år 2010?

En bok om erfarenheter

I stället för en traditionell tjänstemannarapport har handikappkommittén valt att göra en bok för att ge kunskap om hur långt man har nått i tillgänglighetsarbetet och att ge exempel på hur livet kan vara för personer som har en funktionsnedsättning. Hur funkar det att åka kollektivt? Hur lätt är det att få jobb och vad tycker personerna själva är viktigast? Genom att intervjua personer med olika erfarenheter inom området får frågorna ”kött och blod” och politikens visioner och medborgarnas vardag möts i en dialog som inspirerar till fortsatt arbete.

Välkommen till en träff där ansvariga presenterar boken ”Samhälle för alla – tillgänglighetsresan fortsätter”. Här finns det möjlighet att träffa intervjuade personer och andra medverkande.

Dag och tid: torsdag 2 december kl 10.00
Plats: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg (lokal: Framtiden, entréplan)

Ny politisk kommitté

Från januari 2011 kommer funktionshinderfrågorna att ingå i den nya kommittén för rättighetsfrågor som också ska arbeta med frågor om bland annat etnicitet, ålder, sexuell läggning och jämställdhet. Den nya kommittén kommer med sin bredd att ge nya perspektiv på funktionshinderområdet. Handikappkommittén vill med denna bok lämna över sina erfarenheter, bidra till insikt i funktionshinderområdet och kanske till och med bjuda på en och annan aha-upplevelse.


Kontaktperson: Handikappkommitténs ordförande Lena Hult, 0705-56 17 84, tf handikappchef Marianne Salén 0705-43 70 36