Himlabacken Ideell Förening

Ett unikt samverkansprojekt: Mötesplats - MusikTeaterLandskap Premiär för ”Andra Sidan” och andra aktiviteter

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 09:00 CEST

”Vi arbetar med hur en konstnärlig upplevelse av musik och teater kan möta en landskapsupplevelse. Hur de kan berika varandra och skapa något nytt! Och vilka historiska källor som finns där vi kan hämta kunskap och inspiration för nya upplevelser idag. Men också hur vi kan utveckla landsbygden genom att skapa längre säsonger och nya kopplingar till besökare och till andra näringar.”
                                                                                                                                               Sara Erlingsdotter, projektchef

Mötesplats - Musik teater Landskap är ett långsiktigt utvecklingsprojekt som drivs av Himlabacken och de tre högskolorna Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, Musikhögskolan i Malmö och Dramatiska Institutet i Stockholm. Det är unikt att skapa en samverkan kring utvecklingsfrågor mellan konstnärliga och naturvetenskapliga högskolor och en fri aktör. Regissör Sara Erlingsdotter, konstnärlig ledare för Himlabacken på Österlen, har drivit fram projektet.

Fokus är mötet mellan musik, teater, landskap och hur detta kan utveckla kultur- och naturupplevelser och skapa nya scenrum och mötesplatser. Tanken är att arbetet ska få växa och på sikt skapa en miljö för utveckling, forskning och utbildning. Platserna man utgår ifrån i startskedet är Himlabacken i Kivik på Österlen och Alnarp där SLU har sin hemvist.

Musik, teater och landskap fungerar som motorer för andra verksamheter: besöksnäring, turism, affärer, restauranger, övernattningsställen, lantbruk och andra näringar. Idag används kultur- och landskapsfrågor aktivt för att utveckla och förnya städer. Mötesplats – MusikTeaterLandskap arbetar med motsvarande landsbygdsutveckling, kopplat till det lokala näringslivet och turismen. Vi samarbetar med Simrishamns kommun, Region Skåne, Länsstyrelsens landsbygdsutvecklingsprogram. Projektet får också stöd av Framtidens Kultur.

Under 2009 gjordes en förstudie.  Idag är projektet i en testfas där vi prövar olika aktiviteter. Hur kan vi skapa teater som fungerar med de resurser och möjligheter som finns utomhus? Hur använder vi olika platser och vilka platser är intressanta. Vad händer när vi tänker besökare istället för publik, och vi möts på en plats som är vår gemensamma? Under vilka former kan vi bygga samverkan mellan högskolor, projektet och lokala parter, kunskapsutbyten mm? Vilka aktiviteter fungerar på denna del av säsongen och hur kan vi förlänga säsongen?

Som en del i utvecklingsarbetet prövar vi under september ett antal olika aktiviteter där kultur möter landskap, och de båda möter besökare. Ta del av blandningen mellan upplevelse och kunskap, landskap och kultur under två intensiva veckor i Himlabacken.

Vi ses i backen!
Sara Erlingsdotter
Himlabacken

Se www.himlabacken.se för mer information


Programmet – följ länkar för mer information om medverkan etc eller se bifogade dokument.

Fredag 3/9 15.00
Att skapa masker och scenografi i land­skapet
Thanos Vovo­lis, maskde­signer och scenograf - Föreläsning/Workshop

Lördag 4/9 11.00
Att skapa när­varo - scenisk gestalt­ning i land­skapet
Sara Erlings­dot­ter, regis­sör och kon­st­närlig ledare Him­labacken - Föreläsning/Workshop

Lördag 4/9 14.00
Andra Sidan - hän­delse och opera föreställ­ning med utgångspunkt i Mon­teverdis Orfeo
Regi Sara Erlingsdotter, sång Torbjörn Lillieqvist, musikalisk ledning Cecilia Kjelldén, Scenografi/mask Thanos Vovolis

Söndag 5/9 11.00
Öster­lens land­skap ur ett design­his­toriskt per­spek­tiv
Pär Gustafs­son, pro­fes­sor land­skap­sarkitek­tur - Föreläsning/Workshop

Söndag 5/9 14.00
Andra Sidan - hän­delse och operaföreställ­ning med utgångspunkt i Mon­teverdis Orfeo
Regi Sara Erlingsdotter, sång Torbjörn Lillieqvist, musikalisk ledning Cecilia Kjelldén, Scenografi/mask Thanos Vovolis

Tors­dag 9/9 15:00
Andra Sidan - hän­delse och operaföreställ­ning med utgångspunkt i Mon­teverdis Orfeo
Regi Sara Erlingsdotter, sång Torbjörn Lillieqvist, musikalisk ledning Cecilia Kjelldén, Scenografi/mask Thanos Vovolis

Lördag 11/9 11.00
Kul­ningswork­shop
Susanne Rosen­berg, sån­gare och ped­a­gog - Workshop

Lördag 11/9 14.00
Reboot/Omstart - Solokon­sert med Susanne Rosen­berg
Susanne Rosen­berg, sån­gare och ped­a­gog

Söndag 12/9 11.00
Sån­garen och det sceniska rum­met i land­skapet
Tor­b­jörn Lil­lieqvist, sån­gare och ped­a­gog - Föreläsning/Workshop

Söndag 12/9 14.00
Andra Sidan - hän­delse och operaföreställ­ning med utgångspunkt i Mon­teverdis Orfeo
Regi Sara Erlingsdotter, sång Torbjörn Lillieqvist, musikalisk ledning Cecilia Kjelldén, Scenografi/mask Thanos VovolisBokningar:
http://online.citybreak.com/Search/Other/ShowOther.aspx?onlineid=2109800419&pids=147387

Himlabacken är en ideell förening med verksamhet på Österlen. Vi driver nu projektet
Mötesplats -MusikTeaterLandskap.

”Vi arbetar med hur en konstnärlig upplevelse av musik och teater kan möta en landskapsupplevelse. Hur de kan berika varandra och skapa något nytt!