Justitiedepartementet

Ett utvidgat skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 16:08 CEST

I en proposition som i dag överlämnats till riksdagen föreslår regeringen att diskriminering som har samband med sexuell läggning skall vara förbjuden inom det sociala området, dvs. socialtjänsten m.m., socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och hälso- och sjukvården.

Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering trädde i kraft den 1 juli 2003. Förbuden mot diskriminering inom det sociala området omfattar i dag diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, men inte sexuell läggning.

Bakgrunden till förslaget är bl.a. regeringens strävan att skyddet mot diskriminering skall vara så likartat som möjligt för de olika diskrimineringsgrunderna och så långtgående som är praktiskt och rättsligt möjligt. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.

Kontakt:
Stefan Engström
Pressekreterare
08-405 13 44
070-551 90 74

Niclas Falkendal
Kansliråd08-405 43 24


Tasso Stafilidis
Riksdagsledamot
Vänsterpartiet
070-3760403

Ulf Holm
Riksdagsledamot
Miljöpartiet
070-5762649