Svensk Energi

Ett välkommet skatteförslag: ”Gör småskalig elproduktion attraktivt”

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 15:27 CEST

Svensk Energi har sedan flera år velat se en lösning som gör det enkelt för kunderna att sälja sitt överskott av egenproducerad el. Detta utan att motverka marknadens funktion. Nettodebiteringsutredningens förslag är en rimlig kompromiss som tack vare sin fokus på enkelhet gör att det blir ekonomiskt intressant.

Vi är glada över att utredningen lagt ett förslag som enkelt kan börja tillämpas och som samtidigt kan ge en positiv ekonomisk effekt för kunden, säger Anders Richert, Svensk Energis nätchef:

– En viktig grund är att förslaget bygger på likabehandling och på samma definitioner som de befintliga regelverken. Det, tillsammans med en förståelse för att det inte får bli för mycket administrativt jobb eller krångel för vare sig kund eller elnäts- respektive elhandelsföretag, gör att det kan vara attraktivt för fler kunder att också bli producenter.

Förslagets relativt enkla modell där kunden bara behöver anmäla två extra uppgifter till elnätsföretaget – innehavet av en anläggning som berättigar till avdrag och sedan själva begäran om avdrag i självdeklarationen – innebär att gränsen för lönsamhet flyttas radikalt. Det kan leda till ett ökat intresse i en bredare krets utanför kärnan av entusiaster. Samtidigt innebär upplägget inte heller att övriga kunder i elnätsområdet berörs då det handlar om en skatteåterbäring och inte en subvention från elföretaget på övriga kunders bekostnad.

- Svensk Energis bedömning är att den något ökande administration som förslaget innebär för elnätsföretagen är acceptabel sett till de positiva effekter som vi kan uppnå och nyttan för kunderna. För elhandelsföretagen blir det mesta oförändrat med förslaget förutom tillgången på lokalt producerad el, säger Anders Richert, enhetschef för Nät på Svensk Energi.

Svensk Energi hoppas att detta kan innebära startskottet för en snabbare utveckling av småskalig produktion då förslaget gör det ekonomiskt attraktivt och enkelt ur kundperspektiv. Dessutom innebär det att det regelverket, jämfört med nuvarande situation, blir tydligt och förutsägbart.

Vill du veta mer?
Kontaktperson: Anders Richert, Svensk Energis nätchef, mobiltelefon 070-655 3745
anders.richert@svenskenergi.se