Sveriges Kommuner och Landsting

Ettårigt avtal klart

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2012 09:22 CEST

Efter långa förhandlingar som avslutades i medling enades Sveriges Kommuner och Landsting och motparterna Vision och Akademikerförbundet SSR på onsdagskvällen om ett nytt ettårigt avtal. Löneökningsnivån blir 2,6 procent.

– Vi sluter ett avtal med löneökningar i nivå med rådande riktmärke  i denna avtalsrörelse, vilket vi är nöjda med. Vi hade gärna sett ett längre avtal och det är därför glädjande att vi nu tillsammans med våra motparter ska undersöka förutsättningarna för att nå längre avtal utan centralt fastställda nivåer i framtiden, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

– När det gäller anställningsvillkoren har vi kommit överens om samma ändringar som med Kommunal och läkarförbundet vilket är positivt, säger Ingela Gardner Sundström.

I löneavtalet har arbetsgivarnas möjligheter att genom lokal lönebildning verka för ökad lönespridning lyfts fram tydligare.

–  Det är positivt för både arbetsgivarna och deras medarbetare. Lönesättningen bör i största möjliga mån ske lokalt, baserat på verksamhetens prioriteringar och medarbetarens arbetsinsats, säger Ingela Gardner Sundström.

Avtalet gäller även arbetsgivarförbundet Pacta. Vision och Akademikerförbundet SSR förhandlar även för Ledarna och Teaterförbundet och avtalet gäller cirka 130 000 medarbetare i sektorn.

Kort fakta om avtalet:

  • Avtalet löper fram till 2012-03-31 med en löneökningsnivå på 2,6 procent.
  • Konvertering av visstidsanställningar införs efter 3 år istället för som idag 4 år när man kombinerar allmän visstidsanställning och vikariat.
  • En arbetsgrupp tillsätts för att se över förutsättningarna för att nå längre avtal utan centralt angivna löneökningsnivåer samt inventera förutsättningarna för att lönesamtalsmodellen ska bli huvudalternativet vid lönesättning.
  • Parterna har för avsikt att under avtalsperioden fördjupa diskussionerna om ett samarbetsavtal för välfärdssektorn som också ska inrymma Det redan befintliga jämställdhetsrådet.

Ladda ner högupplöst bild på Ingela Gardner Sundström

Mer om avtalsrörelsen 2012

Kontakt

För mer information:
Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen
070 – 315 0729

Presskontakt:
Claes Bertilson, pressekreterare
070 – 327 7807

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l