Jimco Sverige

ETV certifisering sätter fart på miljöteknologisk export och är ett kvalitetsstämpel på Jimcos UV-C teknologi.

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 17:16 CEST

ETV certifisering sätter fart på miljöteknologisk export och är ett kvalitetsstämpel på Jimcos UV-C teknologi.

26 danska teknologiföretag har genomgått en ETV certifisering och därmed fått dokumentation på att deras teknologi fungerar.  Den senaste teknologien som är godkänd är JIMCO KPC(Storkök lösningar)

I en bransch som är präglad av ökad konkurrans har CEO Jimmy Larsen, hos Jimco AS Danmark länge efterlyst en möjlighet att dokumenterar teknologiens effektivitet.

Jimco AS har genom en lång period genomfört en testprocess hos DANETV((Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljøteknologier) i samarbete med FORCE Technology testcenter.

Environmental Technology Verification (ETV) är en oberoende dokumentation som visar att ett klimat- eller miljöteknologisk produkts effektivitet  motsvarar leverantörens specifikationer.
En ETV certifiering ger företaget möjlighet att dokumentera lösningens effektivitet på hemmamarknaden och i utlandet.

Teknologien och produkten.
I tätt samarbete mellan DANETV testsenter FORCE Technology og Jimco genomfördes en verifiering av UV-C ljus teknologien, till reduktion av olja og fettavlagringer, samt en emition av partiklar og lukt från fläkten på storköket.
Teknologien är baserad på effekten av ultraviolett strålning, som både bryter ned organiskt material och ochså har en avsevärd desinficerander effekt på mögel, bakterier och virus.

Stora försäljnings och marknadsförings möjligheter.
Enligt chefen för DANETV testsenter hos FORCE Technology, Marianne Keyed Örbek, innebärer ETV sertificering inte bara att leverantören och producenten får ett bevis på sin produkts effektivitet, men det fungerar ochså som en dörröppnare inom internationell marknadsföring och försäljnings sammanhang, eftersom den anses som en dokumenterad kvalitetsstämpel.

Jimco Nor AS i Norge är representant för Jimco AS lösningar i Sverige och Norge och det här vill ge oss en stor konkurrankraftig fördel på marknaden, säger CEO Terje Rustad – og självklart en trygghet för våra kunder.

Här kan du kan läsa mer om DANETV och alla deras certificerade produkter/teknologier.

3S Svensk StorköksService AB er återförsäljare for Jimcos produkter i Sverige.