Sveriges Kommuner och Landsting

"EU-ABC för kommuner, landsting och regioner"

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 11:33 CET

Ungefär 60 procent av det som behandlas av fullmäktigeförsamlingar runt om i Sverige påverkas direkt eller indirekt av EU. Därför publicerar vi idag den första utgåvan av "EU-ABC för kommuner, landsting och regioner" för att ge en lättläst överblick över de EU-frågor som har störst betydelse för den lokala och regionala nivån.

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Landsting den första utgåvan av "EU-ABC för kommuner, landsting och regioner" för att ge en lättläst överblick över de EU-frågor som har störst betydelse för den lokala och regional nivån.

Man kan inte längre separera nationell och internationell politik eftersom omvärlden får allt större betydelse för det dagliga arbetet i kommuner, landsting och regioner. Allra störst påverkan för oss i Sverige har EU.

- Runt 60 procent av de frågor som behandlas på fullmäktigemöten runt om i landet påverkas direkt eller indirekt av EU-beslut. Politiker och tjänstemän måste därför relatera till att EU är en naturlig del av inrikespolitiken, och vi hoppas att denna lättlästa guide ska hjälpa dem i det arbetet, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Skriften tar upp ett 30-tal olika politikområden, där det beskrivs hur kommuner, landsting och regioner påverkas, och i vissa fall Sveriges Kommuner och Landstings ställningstaganden.

- Sveriges Kommuner och Landsting jobbar aktivt med det Europeiska perspektivet eftersom det möter oss i de flesta av våra frågor. Ofta handlar det om projekt som medfinansieras av EU, till exempel Landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU). I dessa frågor är det viktigt att de lokala och regionala förtroendevalda får sina röster hörda. Ett steg på vägen är ökad förståelse och vi hoppas att denna skrift erbjuder just det, säger Håkan Sörman.

Om du vill veta mer om hur förbunden arbetar med EU-frågor, kontakta Elmire af Geijerstam, sektionschef för Internationella sektionen och chef för Brysselkontoret, 08 - 452 7832 , eag@skl.se eller besök www.skl.se/eu.

"EU-ABC för kommuner, landsting och regioner" i pdf finns nedan.

Pressjour: 08 - 452 7101

Bifogade dokument
EU ABC.pdf "EU-ABC för kommuner, landsting och regioner"
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=361&A=40657&FileID=135372&NAME=EU+ABC.pdf