Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

EU är ingen fredspristagare år 2012

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 11:54 CEST

Som världens äldsta internationella kvinnofredsorganisation konstaterar Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) att den norska Nobelkommittén i år har valt att ge priset till Europeiska Unionen. Vi beklagar detta beslut som vi menar går emot fredsprisets grundtanke om nedrustning och icke-militära lösningar. EU startade som ett fredsprojekt men detta är långt ifrån EU:s funktion idag.

-          Nobelkommitténs val i år bekräftar urholkningen av fredspriset. Det finns så många människor i världen som kämpar för fred på alla nivåer, inte minst på gräsrotsnivå. EU har gjort mycket gott under sina 60 år, men någon fredspristagare år 2012 är inte unionen, säger Josefine Karlsson, generalsekreterare för IKFF.

Europeiska Unionen hade potential att bli en av världens första och största unioner som inte bygger sin makt på militära medel. Detta har unionen frångått genom att utveckla militära lösningar. Numera skapar unionen allt för ofta en förstärkt skillnad mellan det som står innanför unionen och det som står utanför. Inte heller präglar nedrustningstanken organisationen.

-           EU må ha verkat för ”förbrödring” som Nobel uttryckte det, i Europa i sin linda. Men EU:s flyktingpolitik och handelsavtal utgör exempel på att unionen idag snarare bygger murar än river dem. Att medlemsstater som Storbritannien och Frankrike fortfarande inte har nedrustat sina kärnvapen är ett annat exempel på varför Nobelkommitténs val är märkligt, säger Josefine Karlsson.

IKFF har sedan sitt grundande arbetat för kvinnors säkerhet, nedrustning samt kvinnors meningsfulla deltagande på alla nivåer inom internationell fred och säkerhetspolitik. IKFF är en av de få aktörer som sätter kvinnors aktörskap, roll och erfarenheter först i den säkerhetspolitiska analysen. Två av IKFF:s ordförande har för detta arbete fått Nobels Fredspris, Jane Addams (1931) och Emily Greene Balch (1946).

Josefine Karlsson, generalsekreterare IKFF 08-702 98 10/ 0707 987 383
Elin Liss, kommunikationsansvarig IKFF 08-702 98 10 / 0736 471 971

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en internationell fredsorganisation med sektioner i 40 länder. Vi har internationella kontor som arbetar gentemot FN i Genève och New York. Tillsammans arbetar vi över hela världen för att synliggöra kopplingen mellan nedrustning, kvinnors säkerhet och hållbart fredsbyggande.