Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

EU-belöning till Lukasjenka tas upp i riksdagen

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 08:26 CET

Efter Östgruppens avslöjande på tisdagen om att EU-kommissionen vill avskaffa unionens importkvoter på textilprodukter från Belarus för att förbättra relationerna med landets regim, agerar nu riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld (M). I en skriftlig fråga ställd till utrikesminister Margot Wallström efterfrågar han besked om vad Sveriges regering anser om EU-kommissionens förslag. Östgruppen välkomnar Holm Barenfelds initiativ.

- Det är bra att frågan kommer upp till diskussion och angeläget att regeringen redovisar sin ståndpunkt, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla och fortsätter:

- Jag utgår från att Margot Wallström står upp för de mänskliga rättigheterna och meddelar att Sverige i ministerrådet kommer att rösta nej till förslaget.

EU-kommissionens förslag motiveras med Lukasjenkaregimens frisläppande av politiska fångar 2015 ”tillsammans med flera positiva initiativ från Belarus under de senaste åren”. Holm Barenfeld påpekar dock i sin fråga till utrikesministern att inga förbättringar gällande de mänskliga rättigheterna ägt rum i Belarus, en uppfattning som också delas av landets ledande människorättsorganisationer.

Christian Holm Barenfelds skriftliga fråga till utrikesminister Wallström finns tillgänglig på riksdagens hemsida: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/eus-relationer-med-vitryssland_H411761

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
uggla@ostgruppen.se
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.