Novartis Onkologi

EU-besked: Glivec i tre år mot GIST

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 08:39 CET

EU godkänner nu tre års behandling med Glivec för patienter med GIST, en ovanlig form av cancer i mag-tarmkanalen. Det är skandinaviska forskningsresultat som ligger till grund för beslutet och visar överlevnadsvinst för patienter som får tre års behandling. Färre patienter drabbas av återfall i GIST.

EU-godkännandet bygger på en studie som Skandinaviska Sarkomgruppen, SSG, tillsammans med tyska sarkomcentra har genomfört. Studien omfattar 400 GIST-patienter, däribland patienter från Sverige.

Studien visar en statistiskt säkerställd överlevnadsvinst för patienter som får tre års behandling med Glivec efter operation, jämfört med ett års behandling. Bland dem som fick den treåriga behandlingen lever 92 procent fortfarande efter fem år, jämfört med 82 procent av dem som bara fick Glivec i ett år. I treårsgruppen var hela 66 procent återfallsfria efter fem år, jämfört med 48 procent i ettårsgruppen.

– Det är glädjande att beskedet kommer så pass snabbt. Det kan betyda att det finns en stor förståelse för att det här är ett genombrott när det gäller behandling av GIST-patienter, säger Mikael Eriksson, överläkare vid Skånes Onkologiska Klinik i Lund och en av de ansvariga bakom den studie som ligger till grund för EU-beslutet.

EU-beslutet omfattar samtliga 27 EU-länder samt Norge och Island och innebär att Glivec i tre år nu rekommenderas som standardbehandling i Europa. Resultaten har väckt optimism hos både forskare, patienter och anhöriga och välkomnas av patientorganisationer.

– Det är en positiv utveckling som gör mig hoppfull inför framtiden. Här har viktiga forskningsresultat snabbt omsatts i möjligheter till förbättrad vård av patienter med den ovanliga mag-tarmtumören GIST, säger Karin Jonsson, ordförande i Mag- och tarmförbundet.

GIST-experten Mikael Eriksson i Lund understryker vikten av att följa forskningsfronten på området:

– Ännu vet vi inte om längre tids behandling förmår slå ut sjukdomen helt hos en del patienter eller om det snarare fördröjer återfallen. Därför är det viktigt att fortsätta följa utvecklingen i pågående studier, säger Mikael Eriksson.

Fakta om GIST – sällsynt cancer i mag-tarmkanalen
GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) är en sällsynt form av cancer i mag-tarmkanalen. I Sverige insjuknar omkring 130 personer varje år. Av dem som drabbas har drygt 40 procent en mycket aggressiv tumör som i många fall leder till döden. Statistiskt återkommer tumören inom två år hos varannan patient som har opererats för GIST.

GIST kan uppträda var som helst från matstrupe till ändtarm, men förekommer oftast i magsäcken (60 procent) och tunntarmen (30 procent). De vanligaste sjukdomstecknen är smärtor i buken, blödningar från mag-tarmkanalen och svullnad som kan noteras av patienten själv eller läkare

Fakta om Glivec vid GIST
Glivec godkändes inom EU år 2009 för behandling av patienter som har opererats för GIST i syfte att minska risken för återfall. Godkännandet byggde på en studie med drygt 700 patienter. Av dem som behandlades med Glivec hade efter ett år endast 2 procent fått återfall, jämfört med 18 procent av dem som fick placebo.

Den nya studien visar ännu bättre resultat vid 3 års behandling, vilket nu rekommenderas som standardbehandling i Europa.

Glivec är också godkänt för behandling av patienter med GIST när operation inte är möjlig eller när sjukdomen har spridit sig (metastaser). Innan Glivec godkändes fanns det ingen annan effektiv läkemedelsbehandling mot GIST.

Glivec (imatinib) ges i tablettform och verkar genom att blockera aktiviteten hos c-Kit, ett enzym som stimulerar cancercellerna vid GIST att dela sig ohämmat.

Nyhetsgrafik – GIST, gastrointestinal stromacellstumör
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/image/list

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se